عکس‌هایی از رشید پور که مایل به انتشارش نبود

عکسهایی که در برنامه رضا رشید پور نشان داده شد و او را شگفت زده کرد.

رضا رشید پور و عکسهایی که نمی خواست دیده شود
رضا رشید پور در برنامه صبح امروز با دیدن عکسهایی از گذشته خودش شگفت زده شد.برنامه حالا خورشید موضوع عکس خویش انداز این هفته خود را “خزترین تیپ “عنوان کرد! اولین عکسهای خزترین تیپ متعلق به مجری این برنامه بود که با واکنش جالب او روبرو شد.

ستاره
Logo