تعبیر خواب پارچه؛ دیدن پارچه در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب پارچه پرده‌ای، تعبیر خواب پارچه برزنتی،تعبیر خواب پارچه های رنگی،تعبیر خواب پارچه مخمل و تعبیر خواب خریدن پارچه همراه ما باشید
ستاره | سرویس سرگرمی – بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا پارچه نقش دار در رویا بازتابی از وضعیت درونی یا تاریخچه شخصی شما هستند. نقش ها و تار و پود بسیار نشانه تجربه، پرمایگی و تقارن زندگی هستند.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب پارچه سفید - تعبیر خواب پارچه سیاه - تعبیر خواب پارچه ابن سیرین - تعبیر خواب بریدن پارچه - تعبیر خواب پارچه حریر

 

تعبیر خواب پارچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصاً اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن پارچه در خواب، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتانی می‌خرید، یعنی به زودی ازدواج می‌کنید. اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتان می‌فروشید، بیانگر داشتن روزهای شاد است.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن هر گونه پارچه در خواب، نشانه آن است که دوستان ریاکار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت.

 

تعبیر خواب پارچه بالش

مطیعی تهرانی:
 • اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود.
 • اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می‌دهد و این بیماری به همان خانه بر می‌گردد که اداره امور را به عهده دارد.

 

تعبیر خواب پارچه برزنت

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن پارچه برزنت در خواب، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است.
 • اگر خواب ببینید پارچه برزنت خرید و فروش می‌کنید، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت.

 

دیدن پارچه پرده در خواب چه معنایی دارد؟

مطیعی تهرانی: پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا می‌خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد.

 

تعبیر خواب خریدن پارچه

مطیعی تهرانی: اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می‌خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می‌گوید که فریب می‌خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می‌آید. 

 

تعبیر خواب پارچه‌های رنگی

مطیعی تهرانی: اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری. اگر دیدید که پارچه ذرع می‌کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می‌کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می‌شوید.

 

تعبیر خواب پارچه گل دار

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پارچه گل دار در خواب، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد.

 

تعبیر خواب پارچه مخمل

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن پارچه مخمل در خواب، نشانه آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت.
 • اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده‌اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد.
 • دیدن پارچه مخمل کهنه و قدیمی در خواب، نشانه آن است که با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می‌سازید.
 • اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است، نشانه آن است که افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد.52 Comments
 1. سلام.دیشب خواب دیدم.چند نفر آمدن خونمون وسایل خیاطی هم اوردن تا برا خونمون پرده بدوزن ،پارچه بزرگ بود ولی من از پارچه خوشم نیومن وگفتم این پارچه بدرد پرده نمیخوره پارچه هو دورنگ بود ،ابی کمرنگ و گلبهی ‌.ممنون میشم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل تان را برای گریختن ابراز می کنید. ممکنست علامتی از راهنمای معنوی و خوشبینی تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. گویای مؤلفه ها و تکه های گوناگونی است که زندگی تان را تشکیل می دهند. ممکنست به چشم اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی تان پیش می روند. نمایانگر توانایی و خلاقیت شماست. ممکنست جناسی ازین باشد که لازمست کارها و رفتارتان را اصلاح کنید تا برای موقعیتی، متناسب باشد.

 2. سلام دیشب خواب دیدم که پدر بزرگم که چند سالی میشود فوت کرده یک توپ پارچه با پس زمینه تیره و طرح های نارنجی خرید و به مادرم داده و مادرم زمانی که منو دید گفت یادته دنبال پارچه برای پیرهن دوختن میگشتی با این پرهن میدوزیم منم گفتم چادر چی گفت هم چادر و هم پیراهن. اما زمانی که پارچه باز شد دیدم انقدری نیست که هم پیراهن شود و هم چادر و از طرح ورنگ آن هم خوشم نمی امد اما چیزی نگفتم . ممنون میشم خوابمو تعبیر کنید

  • سلام! خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای آنست که می بایست صدقه ای بدهید و مراقب سلامتی باشید! از دیدگاهی دیگر: خوابتان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. گویای فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. حاکی از امید، دوستی، تواضع، سخاوت، سرزندگی، اجتماعی بودن و طبیعت برونگرا است. نمایانگر برانگیختگی احساس هاست. حس زنده بودن می کنید. ممکنست بخواهید افق هایتان را گسترش دهید و به جهت های نو و به علاقه های نو بنگرید.

 3. سلام.دیشب خواب دیدم یه زن ناشناس ازم عصبانی بود…بعدش افتاد به گربه و بهم یه پارچه قرمز طرح دار لباس هندی داد

  • سلام! خوابتان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید. نمایانگر مؤلفه ها و تکه های گوناگونی است که زندگی تان را تشکیل می دهند. ممکنست به چشم اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی تان پیش می روند. نمایانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی حالی می کنید.

 4. سلام خسته نباشید

  من دیشب خواب دیدم توی خونمون با یه عالمه رز قرمز تزیین شده. بعد یهو پدرم میگن که مهمون اومده برامون و من و خواهرم بریم تو اتاق

  وقتی میریم تو اتاق خودشون هم میان و درو باز میکنن و به یه پسری میگن بیا تو اقا امیرحسین!

  یه پسری که نمیشناسم اما به شدت بهش حس خوبی پیدا میکنم

  و چون سرم باز بود یه پارچه قرمز کنارم بود و اونو گذاشتم روی سرم…

  تعبیر خواب من چیه ؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نمایانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: نمایانگر ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست. نمایانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. نمایانگر مؤلفه ها و تکه های گوناگونی است که زندگی تان را تشکیل می دهند. ممکنست به چشم اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی تان پیش می روند. نمایانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی حالی می کنید.

 5. سلام

  من خواب دیدم با مادر بزرگم تو مراسم عزاداری امام حسین بودیم. همه جاهم خیلی تاریک بود بعد یه اقایی اومدن که به من یه پارچه سبز بدن اما من تا خواستم پارچه رو بگیرم مادربزرگم گرفتم و به سرشون بستن.

  تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. توانایی ندارید گذشته را رها کنید. لازمست تجربه‌های قدیمی را بشویید و راهی بسوی مسیر نو بسازید. تعبیر دیگر: ممکنست وارونه معنی دهد و بنمایاند که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را بپذیرید. نمایانگر مؤلفه‌ها و تکه‌های گوناگونی است که زندگی‌تان را تشکیل می‌دهند. ممکنست به چشم‌اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی‌تان پیش می‌روند. گویای تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید.

 6. سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که ی پارچه آبی رنگ لی دارم ک تکه تکه شده بود

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. بیانگر مؤلفه‌ها و تکه‌های گوناگونی است که زندگی‌تان را تشکیل می‌دهند. ممکنست به چشم‌اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی‌تان پیش می‌روند.

 7. سلام خسته نباشید همسایه روبرو( خانم) طبقه اول مقداری پارچه سرمه ای پولکی و شلوار خونگی زنانه و شلوارک زنانه به( خانم) داده که گفته ۳-۴ ماه است که کنار گذاشتم به تو بدم که جور نشده و الان آوردم تعبیرچیست باتشکر

  • سلام؛ ممنون! گرچه درست مشخص نکردید که خواب‌تان از کجا دقیقا شروع شده است. اما: خواب‌تان گویای انطباق، نبود فردیت و نبود منیت است. گویای مؤلفه‌ها و تکه‌های گوناگونی است که زندگی‌تان را تشکیل می‌دهند. ممکنست به چشم‌اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی‌تان پیش می‌روند.

 8. سلام. من خواب دیدم که جایی هستم. یک پیر مرد یک سری پارچه روی یک میز گذاشته بود برای فروش. دورش شغول بود. به طوری که من نمیتونستم برم سر میز و پارچه ها رو ببینم. بعد از چند دقیقه خلوت شد ولی دیگه پارچه چندانی روی میز نبود. من و یک آقای میان سالی بودیم و پیر مرد به اون مرد گفت هر چی میخوای بردار و اون اقا نگاه به من ک د و گفت پس این خانم چی. پیر مرد گفت خودش باید تصمیم بگیره. یک تکه پارچه چادر مشکی ساده روی میز بود و یک توپ پارچه چادر مشکی که داخلش طرح داشت. گفتم از این ساده میخوام و پیر مرد گفت فعلا ندارم. اگر میخوای دو یا سه هفته دیگه بیا.

  • سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. گویای مؤلفه‌ها و تکه‌های گوناگونی است که زندگی‌تان را تشکیل می‌دهند. ممکنست به چشم‌اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی‌تان پیش می‌روند.

 9. سلام خواب دیدم که خواهرم رفت برام پارچه خرید یه پارچه سبک با یه پلیسه های ریز یا خط داریه مقدار کمی هم کشی بود گفت می خوام برات بلوز دامن بدوزم باز یه پارچه کاربنی از همون جنس کنارش دیدم تو دلم گفتم حتما اینم برای خودش خریده گفتم اینم قشنگه که برای خودت گرفتی گفت نه اینو برای تو گرفتم تعجب کردم گفت از کاربنی برات بلوز و از سفید برات دامن می دوزم همون طور که بهش دست اورد کاربنی تبدیل به یه مانتوی خشگل شد که فکر کردم میشه زیر دامنم به عنوان بلوز استفاده کرد ولی مطمئن نبودم گفت خوبه این طوری حالا دوختش مونده یعنی با اینکه آماده دیده بودمش با سر دوزی و دکمه های سر دست انگار هنوز ندوخته بودش و فقط پارچشو اون مدلی گذاشته بود روهم می خواستم از تو گوشیم بهش یه مدل نشون بدم که انگار کلی تصویر اشتباهی دانلود کردم و تصویر دلخواهم نیومد اون می گفت دامنو برات کوتاه می دوزم ومن می گفتم نه میدی می خوام ودنبال مدل می گشتم که از خواب بیدار شدم

  • سلام! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! گویای مؤلفه‌ها و تکه‌های گوناگونی است که زندگی‌تان را تشکیل می‌دهند. ممکنست به چشم‌اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی‌تان پیش می‌روند. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. پذیرای اطلاعات نو هستید. گویای تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: گویای عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید. گویای انطباق، نبود فردیت و نبود منیت است.

 10. سلام

  ظهر خواب دیدم ک خالم ی پارچه مخمل ک زد و آبی چند رنگ دیگه هم داره بهم هدیه داده ک نگین دار هم هست و چنتا پارچه دیگ و شال هم بهم داد و گفت ک اینا رو داییی ها و خاله هات برات گرفتن….بعد اون یکی خالم گف مانتو بدوزش خیلی قشنگ میشه و در حین صحبت اون پارچه به شکل مانتو جلو باز رو تن خالم دیدم و من گفتم نه میخوام ماکسی بدوزم قشنگ تر میشه

  ممنونم اگ تعبیرش کنید

  • سلام! خواب‌تان بیانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. بیانگر مؤلفه‌ها و تکه‌های گوناگونی است که زندگی‌تان را تشکیل می‌دهند. ممکنست به چشم‌اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی‌تان پیش می‌روند. بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. نمادی از محدود کردن خود است. ممکنست خیلی احساسات‌تان را کنترل می‌کنید بجای اینکه آنها را ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید صدایتان خفه می‌شود.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور