تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۱
کد خبر: ۸۱۰۰
تعداد نظرات: ۱۹ نظر
با تعبیر خواب بغل و بغل کردن، تعبیر خواب بغل کردن مرده، تعبیر خواب بغل کردن غریبه،تعبیر بغل کردن خانواده و تعبیر بغل کردن بچه همراه ما باشید
تعبير خواب بغل كردن مرد نامحرم - تعبیر خواب بغل گرفتن معشوق - تعبیر خواب در آغوش گرفتن مرده - تعبير خواب بغل كردن نوزاد

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - به تعبیر منوچهر مطیعی اگر بغل کردن و یا در آغوش کشیدن جنبه شیطانی و نفسانی نداشته باشد دارای تعبیر و تفسیر است همچنین بغل کردن نوزاد در رویا نیاز عاطفی شما به دیگران را نشان می‌دهد. با تعبیر خواب بغل کردن به گفته تعبیرگران اسلامی و غربی همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
 

تعبیر خواب بغل کردن

لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی را بغل کردن: نیکبختی در عشق
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بغل کردن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید
 

تعبیر خواب بغل کردن غریبه

مطیعی تهرانی: اگر در درگاه خانه شخصی را بغل کردید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می‌گردد و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید. اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می‌گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • دیگران شما را بغل می‌کنند: پول
 • یک غریبه را بغل می‌کنید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.
 • غریبه‌ها شما را بغل می‌کنند: وقتش رسیده که نقشه‌هایتان را دنبال کنید.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب بغل کردن کسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد، تعبیری بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد.
 • اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در بغل کردید، علامت آن است که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد.


تعبیر خواب بغل کردن مرده

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا بهراس انداخته و در خواب دیدم دامادم که مرده مرا در آغوش گرفته و می‌ترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی هم‌آغوشی مرده‌ها با زنده عمر آن‌ها را درازتر کند.
 

تعبیر خواب بغل کردن خانواده و یا افراد آشنا

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد بغل کنید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی. اگر نا آشنا و بیگانه ای را بغل کردید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد. اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب بغل کردید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 1. اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را بغل کرده، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند.
 2. اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید.
 3. اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی بغل می‌کنید، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
 4. بغل کردن نزدیکان در خواب، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است.
 5. اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را بغل می‌کنند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • فامیل‌های نزدیکتان را بغل کنید: مراقب خیانتکاران باشید.
 • زن یا نامزد شما، شخص دیگری را بغل می‌کند: تنهایی و گرفتاری
 • شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را بغل می‌کند: عمر شما طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب بغل کردن بچه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کودکی را بغل کرد، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بچه‌هایتان را بغل می‌کنید: شادی بزرگ در پیش است.
 
مطیعی تهرانی: اگر کودکی را بغل کردید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید. اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را بغل کرده جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می‌کند.
 

دیدن بغل کردن حیوانات در خواب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید که شتری را بغل کرد، دلیل بود که با دشمن صلح کند.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته‌اید و نوازش می‌کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالاً بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می‌کنید. بغل کردن گربه حسودی است. اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می‌ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می‌ورزید. بغل کردن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.

تعبیر خواب بغل (اندام بدن)

محمد بن سیرین گوید: بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آید، دلیل کند که مال حرام یابد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، مال حرام یابد. اگر کسی بیند که دست‌ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضی از معبران گفته‌اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، دلیل که مال به وی رسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
ماهور
13:16 - 1397/11/20
دم كلاس زبان من بوديم بعد یکی از دوستانم رفته بود غذاخريده بود كه من تعطيل شدم باهم بخوريم دوستانم منتظرم بودند همين كه من ازكلاس اومدم بارون گرفت ونتونستيم بخوريم ومن رفتم سركلاس دوباره شب اومدين كه تامن اومدم بيرون بازم بارون گرفتچه تعبیری دارد؟
کلاس در خواب به لزوم یادگیری مهارتی جدید در زندگی اشاره دارد. دوست شما در خواب، سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که رسیدگی به مسئولیت های روزمره، شما را از توجه به نیاز های روانی و سرگرمی های شخصی باز دارد. همچنین این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس ناراحتی و مشکلات فعلی، در شما احساس دلسردی ایجاد کند.
fatemeh
14:26 - 1397/11/16
ببخشید من خواب دیدم که پسرداییم منو از پشت بغل کرده و منو بوسید ولی من سریع کنار زدم و رفتم تعبیرش چیه؟
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست و می تواند نشان دهنده ی اهداف و انگیزه های جدیدی باشد که در شما شکل گرفته. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و مطمعن باشید که تمام انتخاب های شما آگاهانه و در راستای انگیزه های درونی خودتان است.
علی
13:56 - 1397/10/29
سلام.من خواب دیدم با یکی از دوستام که کلا اهل این کارا نیست هستم و یه چند مدتیه باهتم سرد شده...تو اکمده بود وسفت منو بغل کرده بود خودشو از من دور نمیکرد می خواستم بدونم تعبیرش چیه
برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این فرد خاص، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
Elahe
19:46 - 1397/10/23
ببخشید یادم رفت بگم بعدهرکاری میکردم منو منیدید من اینو میدیدم بعدرفتن قشنگ پشتش این جلوم بود ولی اصلا منو نمیدید محسن لطفا تعبیرشو بگید
تعبیر شد
Elahe
19:44 - 1397/10/23
سلام من خواب دیدم داره بامامانم میرم یه مراسم بعد دیدم صدا مداحی بلند بعدمیگم خدایا صداش چقدر شبیه صدایی محسنه محسن دوست پسر سابقم بود بعد ازیه مرده میپرسم مداح کیه میگه محسن حسینی بعد من خب میرم داخل بعد خاله مامانمو میبینم داره گریه میکنه بعدانگار اشناهامون بودن هی میرم تومردا دنبال محسن بگردم محسنو میبینم ولی هرکاری میکنم محسن منونمیبینه بعد داریم میریم من میگم مامان نریم توروخدا بعد دیدم مداحی راجب امام رضا میخوند محسن دیدم اون داره پخش میش حالا محسن نمیخوند یکی دیگه میخوند انگار بعد من میگم یکی دیگه چرا میخونه بعددیدم یه جا دوقسمت ما یه طرف دار بامداحی گریه میکنن یه طرف دیگه عروسیه بعدمیگم خدایا اینا برای چی بامداحی میرقصن عروسی گرفتن بعدمنومامانم رفتیم باهوشن میرقصیدیم بیدارشدم ولی توخواب صدای محسن مداحی میکرد قشنگ بلنندد بود حس عجیبی داشت لطفا جواب بگید صدای محسنم دوست پسر قبلیم مثلا اون لحظه که واردمسجد شدیم تومسجد مخش میشد خیلی عجیب بود
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. فرد مورد علاقه زمانی که در خواب ظاهر می شود اشاره به انگیزه ها و اهدافی دارد که ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری در حال تاثیر گذاری بر اعمال و تصمیمات شما باشد. این خواب صرفا به زمینه های عاطفی زندگی شما اشاره نداشته و می تواند بخش زیادی از باور هایی که از گذشته با شما مانده اند اما از پیگیری آن ها ناامید شده اید اشاره داشته باشد. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که در دوره ی زمانی همراهی با این فرد، چه تجارب یا باور های جدیدی کسب کرده اید؟ درسی که از رابطه با این فرد گرفته اید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
ریما
12:10 - 1397/10/09
همه دوستان من خواب دیده اند که من با شخصی که عاشقشم عروسی کرده ام یعنی خواب عروسی مرا می بینند

این چه تعبیری دارد؟
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز می گردد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. ازدواج در خواب می تواند به اشتراکات و پیوند های جدید فکری شخص در زمینه های مختلف اشاره داشته باشد.
بدون نام
10:23 - 1397/10/05
سلام من مادرم خواب دید که کسی از پشت محکم مادرم رو بعل کرد در حالی که مادرم خواب بود این ۳۵ روزه که برادم فوت کرد
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. افراد ناشناس در خواب می توانند اشاره به ابعاد جدید و ناشناخته ی شخص باشند که در او می توانند انگیزه ها و امید های جدیدی را ایجاد کنند. این خواب از بیننده ی می خواهد تا انگیزه ها و اهداف جدید زندگی خود را شناخته و از آن ها برای رفع فقدان درونی خود استفاده کند.
الهام
11:14 - 1397/09/13
سلام، من خواب دیدم که یه خرگوش نر و دوتا بچه خرگوش کوچولو کنارم هستن، بچه خرگوش هارو نوازش کردم و خرگوش بزرگ رو بغل کردم، که بعد متوجه شدم عروسکه، بعد که سرم رو بلند کردم کلی از حیوانات دورم کردن و من کمی ترسیدم، تعبیرش چی هست؟
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنید سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا درباره ی غرایز و احساسات انسان، از قضاوت های سطحی دست کشیده و به شیوه ای منطقی با تمایلات طبیعی خود رو به رو شوید.
حسین
01:39 - 1397/08/01
سلام.
پیشاپیش ممنون از پاسختون.

من مدتی قبل خواب دیدم آقای ایلیان ماسک (مدیرعامل تسلا) به خوابم اومدن و من سمتشون رفتم و ایشون یه لبخند زدن و منو در آغوش گرفتن... مدتیه صحنه این خواب به ذهنم میاد و بیرون نمیره و ذهنمو درگیر کرده...چیز دیگه ای که یادم میاد اینه که محیط اونجا تاریک بود دیگه چیز دیگه ای به ذهنم نمیاد.

بازم ممنون میشم
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. شخصیتی که در خواب مشاهده می کنید، می تواند به ایده ها و افکار جدیدی که به تازگی در شخصیت شما شکل گرفته و دارای ایده های پیشرو و غیر معمول است اشاره داشته باشد. در آغوش گرفتن می تواند به لزوم شناخت این افکار اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به شناخت و گسترش ایده های آوانگارد خود جسارت بیشتری به خرج دهید. همان طور که بسیاری از ایده های ایلان ماسک، غیر معمول بوده و مطرح کردن آن ها چالش بر انگیز بوده است. این خواب می تواند به ایده های شما در زمینه های مختلف زندگی اشاره داشته باشد. تاریکی در خواب می تواند با مفاهیمی مثل ناشناختگی یا مجهول بودن مرتبط باشد. شما در حال گسترش دیدگاه های خود درباره ی مسائل مختلفی از زندگی هستید. صمیمیت شما با شخصیت ایلان ماسک، در واقع میزان علاقه ی درونی شما نسبت به همین ایده های جدیدی است که ممکن است در واقعیت چندان درباره ی مطرح کردن آن ها یا شناختشان جسارت به خرج نداده باشید. استقبال او، استقبال ناخودآگاه شما درباره ی میل شما به ماجراجویی و کسب تجربه های جدید می باشد.
پاسخ ها
ریما
|
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
سلام من دیشب خواب دیدم مانند بیمار هایی که تازه از بیمارستان مرخص شده اند بر روی تخت اتاقم دراز کشیده بودم و یک بچه بغلم بود مادرم اومد و گفت بسه دیگه چقدر بچه را بغل میکنی بزار پدرش هم بغلش کند مردی را که دوس دارم وارد اتاقم شدو به من نگاه کردو بچه رو از بغل من گرفت و هی اورا نگاه میکرد و میبوسید
کودک در خواب می تواند به ابعادی از شخصیت شما اشاره داشته باشد که به تازگی شکل گرفته اند. این خواب از شما می خواهد تا انگیزه های درونی خود را شناخته و اجازه ندهید که دلسردی بر شما غلبه کرده یا شما را از ادامه ی اهدافتان باز دارد. انسانی که در خواب به او علاقه دارید، نشان دهنده ی شخصیتی است که دوست دارید باشید. این خواب از شما می خواهد تا قدر موقعیت هایی که با زحمت زیاد فراهم شده است را بدانید و از انگیزه ی درونی خود برای گسترش مهارت هایتان در زمینه های مختلف زندگی استفاده کنید.
ریما
18:05 - 1397/07/23
سلام من خواب دیدم تو خوابم، خواب بودم بیدار شدم دیدم تو بغل کسی هستم که خیلی دوسش دارم اونم خوابیده تختیم که روش بودیم همه چیش سفید بود
انسانی که در رویا مشاهده می کنید، سمبل بخشی از افکار و شخصیت خوده شماست و این فضای مثبت، تصویرکننده ی ایده آل ها و نیروی روانی شماست که هم اکنون در وجود خود احساس می کنید. این رویا از شما می خواهد تا از انگیزه ها و نیرویی که ممکن است به تازگی در درون شما شکل گرفته باشد به بهترین شکل استفاده کنید. همان طور که عشق در زندگی واقعی، به انسان انگیزه بخشید و او را ترغیب می کند تا زندگی و شخصیت خود را بهبود ببخشد. فردی که در رویا شما را در آغوش گرفته، همان آرزو ها و انگیزه های شماست. آرزو هایی فراتر از مسائل عاطفی که هم اکنون می توانند به لطف انگیزه های شکل گرفته در درون شما، به جریان افتاده و به سمت محقق شدن بروند. تخت در رویا می تواند اشاره به تمایل شما برای کسب آرامش، روابط صمیمانه و زندگی خانوادگی مثبت باشد. این رویا از شما می خواهد تا به علایق و ایده آل های خود برای تبدیل شدن به شخصیتی که دوست دارید باشید اهمیت داده و با انگیزه و نیروی روانی بالای خود، برای رسیدن به اهدافی که دارید تلاش کنید.
ریما
17:20 - 1397/07/19
من خواب دیدم کسی را که دوستش دارم یکدیگر را بغل کردیم و من او را میبوسم
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خوده ما هستند. همان طور که در بیداری، آن ها با رفتار و اخلاق و عملکرد خود، تاثیر عمیقی بر ما گذاشته و باعث شکل گیری و گسترش شخصیت ما می شوند. زمانی که فرد مورد علاقه ی خود را در آغوش می گیرید باید بدانید که با مفهومی فراتر از عواطف و احساسات رو به رو هستید. فرد مورد علاقه، سمبل بخش زیادی از آمال و آرزو ها و ایده آل های شما از آن چه که دوست دارید باشید است و این رویا، شما را تشویق می کند تا برای تبدیل شدن به انسانی که همیشه آرزو داشته اید، جسارت به خرج داده و از تلاش دست نکشید. ممکن است هم اکنون انگیزه های جدیدی را در خود احساس کرده و تمایل داشته باشید که به بیان آزادانه ی دیدگاه ها و افکار خود بپردازید. این رویا نوعی مشوق است و به شما می گوید که بیان آزاد و رفتن به سمت ایده آل ها همان اندازه خوش آیند است که انسان بتواند فرد مورد علاقه ی خود با در آغوش گرفته و ببوسد.
سانی
10:07 - 1397/07/07
سلام، من خواب دیدم با پسری که دوستش دارم تو رختخواب سفیدی خوابیدیم و اون محکم من رو بغل کرده و سرم روی بازوش بود .تو خواب با هم عقد کرده بودیمو من ازش باردار بودم .. گاهی سرم رو روی قلبش میذاشت و من صدای قلبش رو به وضوح میشنیدم .. ی وقتا همینطور که سرم روی بازوش بود باهام حرف میزد اما تا خود صبح اجازه نداد که از آغوشش بیرون بیام و فقط کنار هم خوابیده بودیمو حرف میزدیم و هر دومون احساس رضایت میکردیم از این وضعیت.. ممنون میشم اگه تعبیر خوابم رو بهم بگید
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل بخشی از افکار و شخصیت خوده ما هستند که می توانند تاثیر پذیرفته از شخصیت های واقعی در دنیای واقعی باشند. انسان هایی که در طول زندگی با آن ها مواجه می شویم، به واسطه ی منش و رفتار خود تاثیر عمیقی بر روی شخصیت ما می گذارند و ممکن است بخش زیادی از شخصیت ما بر اساس آن فرد خاص شکل بگیرد. این رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شماست که از شما می خواهد تا احساسات و افکار خود را قدر دانسته و به درونیات خود توجه کنید. در واقع شما کافی هستید و نیاز نیست که برای مورد توجه واقع شدن به راه هایی مثل ترحم کردن یا ترحم طلبی یا جلب توجه متوصل شوید. این رویا صرفا زمینه های احساسی زندگی شما را شامل نمی شود و می تواند با فعالیت های علمی یا زمینه های شغلی زندگی شما نیز همپوشانی داشته باشد. هم اکنون زمانی است که می توانید به عقل و درایت خود اعتماد کرده و بدون نیاز به کمک دیگران بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
ویدا
09:27 - 1397/07/05
سلام من در خواب دیدم عشقم سربازه و اومده و ما همو بغل کردیم اما اونی ک من بغل کردم یکی دیگه س ب اسم عشقم
زمانی که فرد مورد علاقه ی خود را در رویا مشاهده می کنید باید بدانید که شما در حال دیدم بخش مهمی از افکار و اهداف و انگیزه های خود هستید. او سمبل بخشی از شخصیت شماست چرا که توانسته با شخصیت خود بر شما تاثیر بگذارد. سرباز می تواند سمبلی از مبارزه باشد. شما در حال مبارزه برای رسیدن به اهداف خود هستید. اما ناشناس بودن و مشابهت اسمی می تواند به احساس درونی شما درباره ی ناشناخته بودن اهداف اشاره داشته باشد. ممکن است در این زمان، درباره ی ماهیت اهداف خود مطمئن نباشید. این رویا از شما می خواهد تا جدای از ظواهر، به شناخت ماهیت اتفاقات و ارزش های بپردازید.
Tara
03:51 - 1397/06/16
خواب دیدم کسی کسی رو‌که میشناسم و دوست دارم میاد خونمون و در بین صحبت هامون بغلش میکنم و اون بهم پیشنهاد رقص میده . تو خواب احساس میکردم که دوستم داره. به نظرتون تعبیر داره؟
سانا
10:29 - 1397/06/13
سلام دوست خوبم..ممنون از محبتتون...در واقعیت من وهمسرم ترکیه هستیم.از خانواده شوهرم خوشم نمیاد .در خواب دیدم برادر شوهرم ازایران و مادر شوهرم از امریکا(مادرشوهرمو دفعه اول بود که ازنزدیک میدیدمشون)اومدن خونه ما ناخوانده..و برادر شوهرم تخم مرغ گفت خریده و خورده ولی وقتی یخچال رو دیدم تخم مرغهای ماهم کم شده..برام جالب بود این حرکتش..مادر شوهرم منو همش بغل میکرد و میبوسید و میگفت خیلی دوسم داره..و من مهربان و هنرمندم..برام جالب بود و حس خوبی بود.منم خوشحال بودم تو خواب..جالبه که درواقعیت اصن همو از نزدیک ندیدیم و فکر نمیکنم رابطه خوبی داشته باشه بامن..ولی با اشتیاق بوسم میکرد..وقتی رفتن انگار روز بعد یه پرنده شبیه عقاب دندوندار خیلی بزرگ(شیردال)از پنجره خونمون میخواست بیاد تو..من و همسرم ترسیدیم واز خونه بیرون رفتیم.که دیدم یه گروه تحقیقاتی که پرنده رو تعقیب کرده بودن.اومدن و بردنش..پرنده اول که داشت میومد تو خونه اروم بود.ولی اونا گرفتنش نعره میزد و پوزبند بهش زدن..تعبیر خوابمو لطفا بهم بگید دوست خوبم
Behnaz
04:39 - 1397/05/16
سلام
خواب دیدم با شوهر و بچه هام میرم پارک پسر دوستم که ۵ سالشه منو میبینه بغلم میکنه..هرچی بهش میگم برو بابات منتظرته عاشقانه بغلم کرده و نمیره..البته من تا حالا زیاد ندیدمش که منو دوست داشته باشه
این خواب تعبیر چندانی ندارد.
زینب
18:50 - 1397/04/17
سلام...چند ماهی میشه نامزدمو از دست دادم..خیلی دوست دارم بیاد منم ببره با خودش...سر قبرش التماس میکنم نزاره مال کس دیگ بشم و دلمو ب کس دیگ ای بدم...چهار بار تو این چن ماه خوابشو دیدم و بار آخر که خوابشو دیدم منو بغلم کرده بود جلوی همه توی قبرستان...همه ناراحت بودن... بهم گفت میام تو و خواهر مو و مامانم و میبرم...خیلی شوق و اشتیاق داشت انگار اونم مثل من خیلی دلش تنگ شده بود....تعبیر چیه؟؟؟میاد منو ببره
پاسخ ها
Shiva
|
۰۸:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
سلام من بعد از خوندن این متن خیلی نگران شما شدم چون خودمم کسیو از دست دادم ولی خوابتون منو ترسوند شما حالتون خوبه؟
مطالب پیشنهادی