تعبیر خواب بریدن؛ بریدن دست و پا در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب بریدن، تعبیر خواب قطع شدن دست، تعبیر خواب قطع شدن پا، تعبیر خواب بریدن آلت تناسلی و تعبیر خواب بریدن بینی همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – بریدن و یا قطع کردن در رویا اشاره به قطع ارتباط، مستقل شدن، شفقت و محبت را از کسی دریغ کردن، تمایلات مازوخیستی یا خودآزاری دارد. این تصویر همچنین می‌تواند کم شدن ارزش و اعتبار شخص را نیز نشان دهد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب زخمی شدن دست - تعبیر خواب بریدن دست با چاقو - تعبیر خواب بریدن گوشت بدن انسان - تعبیر خواب بریدن

 

تعبیر خواب بریدن

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که چیزی را می‌برید، نشانه‌ی شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب ببینید عضوی از بدن یک بچه را قطع می‌کنید، یعنی از انجام دادن یکی از کارهایتان واهمه دارید.

 

تعبیر خواب بریدن بینی

مطیعی تهرانی: بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی از معبران جاه و منزلت او کم می‌شود.

 

تعبیر خواب بریدن آلت تناسلی مردانه

ابن سیرین: ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند خایه او بریده شد یا بیفتاد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و معبران گویند: بریدن خایه، دلیل کند در خواب بر پدر دختران، یعنی پس از وی او را دختران نباشد، زیرا که خایگاه، دلیل بر دختران کند.

 

تعبیر خواب دست و پای بریده شده

ابراهیم کرمانی: دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.
 
آنلی بیتون:
 • دیدن دست بریده شده در خواب، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می‌دهید در انزوا زندگی کنید.
 • دیدن پای بریده شده در خواب، نشانه آن است که دوست باارزشی را از دست خواهید داد و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد.

 

تعبیر خواب بریدن با قیچی

لوک اویتنهاو: بریدن با قیچی: شما باکی از فقر ندارید

 

تعبیر خواب بریدن انگشت

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب انگشتان خود را بریده شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرد.
کتاب سرزمین رویاها: انگشت شما را می‌برند: دوستتان را از دست می‌دهید.
 
از اینکه با تعبیر خواب بریدن همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.12 Comments
 1. سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که دستهاوپاهای نوه ام راکه یک پسربچه دوساله هست باقیچی بریدم ممنون میشم که خوابم راتعبیرکنید چون خیلی نگرانم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر تجدید (تکرار) زندگی و بازتابی از گذشته تان است. به خط خانوادگی، نسل خانوادگی و سنت خانوادگی تان اشاره دارد؛ همچنین به بیگناهی و خلوص خانوادگی تان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست تمایل داشته باشید از مسئولیت ها و مسأله های روزمره تان بگریزید. نمایانگر قاطعیت و کنترل در زندگی تان است. لازمست از شر چیزی در زندگی تان خلاص شوید. گویای توانایی تان برای بریدن چیزها یا پای اشخاص از زندگی تان است. شاید در موقعیت هایی در زندگی تان زیادی گستاخانه رفتار می کنید. ممکنست در زندگی تان دچار آشفتگی و مشکلاتی شدید باشید. می کوشید خود را از درد تحمل ناپذیری جدا کنید.

 2. سلام.خواب دیدم باچندنفر که درخواب دوست من بودند از کسانی فرار میکردیم داخل باغی شدیم ناگهان انبوهی از آدم ها داخل باغ شدند گویا غیر ارادی به سمت خانه داخل باغ میرفتند.من در جمعیت خود را کنار کشیدم وبه آسمان بلند شدم.همه آدم ها داخل شدند ،در خانه بسته شد ناگهان دیدم بعضی میخواهند از انجا فرار کنند ولی مامورانی نمیگزارند بعد همه آنها دستها از مچ بریده و پاها از کمر بریده شده(ولی خونی نبود و با کمر و مچ دست همه به جلو حرکت میکردند).من ترسیده بودم زنگ زدم پلیس و محل این جنایت را اطلاع دادم و از انجا به حالت پرواز (با کمی فاصله از زمین) گریختم.در بین راه دو دایناسور دیدم که به سمتم میخواستند آتش پرت کنند ولی من زودتر آتش به سمتشان پرت کردم و فراریشان دادم ، از بالای خانه ها، صحرا، درختان گزشتم و به کوهها رسیدم خسته از پرواز از کنار رودخانه پیاده به راهم ادامه دادم و بیدار شدم.

  • سلام! خواب‌تان یعنی مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «و به آسمان بلند شدم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 3. سلام پس چرا خوابم رو تعبیرشو نمینویسید. هنوز در انتظار بررسی؟ خیلی طول کشید

  • سلام؛ مخاطب گرامی! خواب‌تان در همین صفحه با نام خودتان (سمیرا) تعبیر شده است؛ چنانچه آن را نمی‌توانید مشاهده کنید، ایراد از مرورگر اینترنت شما می‌باشد؛ بهتر است از مرورگر دیگری استفاده کنید. ↓

 4. ممنون ،ادامه خواب:

  وبه آسمان بلند شدم.همه آدم ها داخل شدند ،در خانه بسته شد ناگهان دیدم بعضی میخواهند از انجا فرار کنند ولی مامورانی نمیگزارند بعد همه آنها دستها از مچ بریده و پاها از کمر بریده شده(ولی خونی نبود و با کمر و مچ دست همه به جلو حرکت میکردند).من ترسیده بودم زنگ زدم پلیس و محل این جنایت را اطلاع دادم و از انجا به حالت پرواز (با کمی فاصله از زمین) گریختم.در بین راه دو دایناسور دیدم که به سمتم میخواستند آتش پرت کنند ولی من زودتر آتش به سمتشان پرت کردم و فراریشان دادم ، از بالای خانه ها، صحرا، درختان گزشتم و به کوهها رسیدم خسته از پرواز از کنار رودخانه پیاده به راهم ادامه دادم و بیدار شدم.

  • خواهش می‌کنم! در ادامه: ممکنست گویای نبود خودباوری، نبود انگیزه یا شک داشتن نسبت به گذشته‌تان باشد. شاید هدف‌های ناواقعی برای خودتان وضع کرده‌اید و اکنون در حال کشمکش برای رسیدن به این هدف‌ها هستید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. نمادی از نگرش دمده است. ممکنست نیاز داشته باشید از خط فکری قدیمی‌تان و هدف‌های قدیمی‌تان دست بکشید. از نظر احساسی، احساس خالی بودن و استرس می‌کنید. بازتابی ازین است که واقعا در حالت بیداری‌تان چه احساسی دارید.

 5. سلام من خواب دیدم که به منو دوتاهم دانشگاهیم که پسر بودن تیراندازی کردن و تیر خورد به بازوم و من از شدت درد بازومو قطع کردم یکی از هم دانشگاهیامم مثل من دستشو قطع کرد (اینم بگم من دانشجو نیستم در واقع تو خوابم دیدم دانشجوام)حالا به نظرتون تعبیرش چیه

  • سلام! خواب‌تان یعنی در زندگی‌تان مسأله با شخصی را تجربه می‌کنید. ممکنست حس کنید که در موقعیتی، قربانی شده‌اید. لازمست ارتباطات قدیمی‌تان را با همکلاسیان پیشین‌تان به تصویر بکشید تا در رابطه‌ی فعلی‌تان به بینش برسید. گویای درسی از گذشته است که آموخته‌اید و اکنون در جنبه‌ای از زندگی‌تان، کارایی دارد. گویای توانایی‌های سرکوب‌شده و زیان‌های دائمی و جدی است. گویای احساس ناامیدی، ناتوانی و بی‌یاوری است. گاهی ممکنست گویای موقعیتی باشد که طرد شده‌اید و نهایتا به نقطه‌ای بحرانی رسیده‌اید. نشانگر نبود انگیزه است. گویای تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: نمایانگر تصمیم‌ها یا مسأله‌ی آزاردهنده‌ای از زندگی‌تان است که در خواب‌تان رخنه کرده است. این ادامه خواهد داشت و شما را عذاب می‌دهد تا زمانی که حل شود.

 6. سلام من خواب دیدم گوش چپم در دستم قرار داره و بزرگتر شده و یک چاقو تو دستم دارم که دور گوشم رو خودم غیر ارادی میبرم

  • سلام! خواب‌تان بیانگر خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی‌تان باشد که لازمست ببریدش و از شرش خلاص شوید. شاید لازمست رابطه‌های دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه‌ی بیشتری بیندازید. ازینکه آنچه دیگران به شما می‌گویند را گوش کنید، خسته شده‌اید. اگر گوش کس دیگری بریده شده باشد، یعنی باید دیدگاه‌هایتان را برای خودتان نگه دارید. یا اینکه نیاز دارید ازینکه درباره‌ی دیگران صحبت کنید، دست بکشید. تعبیر دیگر: لازمست به راهنمایی و کمک دیگران، پاسخ بیشتری بنمایانید یا آن را پذیراتر باشید. ممکنست خیلی به قضاوت و شهودتان اعتماد داشته باشید. لازمست بیشتر به آنچه گفته می‌شود، گوش فرا دهید. تعبیر دیگر: بیانگر نابالغ بودن و نبود تجربه است.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور