يوسف صيادى به جمع پير زنها پيوست!

یوسف صیادی نیز به جمع پیرزن‌های سینمای ایران پیوست. در فیلم سینمایی خواهران عجیب غریب، یوسف صیادی را با گریمی متفاوت و به شکل پیرزن خواهد دید.

یوسف صیادی با گریمی متفاوت و در غالب یک پیرزن به جمع بازیگران فیلم “خواهران عجیب غریب” پیوست.
 
یوسف صیادی، گریم زنانه، گریم یوسف صیادی
 
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo