مرجع کامل تعبیر خواب

تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۷
کد خبر: ۷۱۰۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
با تعبیر خواب دیدن آهو در خانه، تعبیر خواب آهوی مرده، تعبیر خواب شکار آهو، تعبیر خواب گرفتن آهو و تعبیر خواب شیر آهو همراه ما باشید.
تعبیر خواب آهوی زخمی – تعبیر خواب آهو مرده – تعبیر خواب دیدن آهو در خانه – تعبیر خواب غذا دادن به آهو
 
ستاره | سرویس سرگرمی - آهو در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نمادی از روان، نفس آرام و بی آزار که اغلب از پرخاشگری و طعنه و کنایه و یا انتقاد مردم لطمه می‌بیند یا زخمی می‌شود است. آسیب پذیری و شکنندگی، غرایز وحشی و غیر اجتماعی اما آرام و درد عشق در زندگی همگی نشانه‌هایی از دیدن رویای آهو هستند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

مردان اگر آهو در خواب ببینند احتمالا نشانه‌ای از بانویی است که شخص به دنبال وصل اوست.
 

تعبیر خواب آهو دیدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود.
  • زن
  • کنیزک
  • فرزند
  • منفعت از زنان
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد، برای افراد جوان نشانه دوستی‌های پاک و عمیق است. برای افراد متأهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.
  • اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگی را در زندگی از دست خواهید داد. اگر آهوی رام را دیدید، با بچه‌های خود اوقات و احوال خوبی خواهید داشت.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آهو حیوانی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه آرا می‌شود.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند آهو بانگ می‌کرد، دلیل که او کنیزکی حاصل شود.
 

تعبیر خواب آهوی مرده

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند که آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل که او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود.
 
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که آهو در خانه او بمرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به او رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.
 

تعبیر خواب شکار آهو

ابن سیرین گوید: اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد.
 
آنلی بیتون:اگر خواب ببینید آهو شکار کرده‌اید، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.
 

تعبیر خواب گرفتن آهو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.
 
ابن سیرین: اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد.
 
جابر مغربی گوید:اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کنیزکی فرزند آید.
 

تعبیر خواب شیر آهو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که شیر آهو می‌خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ذبیح الله
۸ ماه پیش
سلام. من خاب دیدم. در یک جنگل بودم دیدم چندتا آهو با سرعت از کنارم فرار کردن باز دیدم بین اونا یک شیر است و یک آهو ره از پا گرفته من چق زدم سنگ طرف شیر فرتاب کردم تا شیر آهو را گزاشت و رفت. باز دیدم شیرهای زیادی طرف من میاد من دوستهایم را صدا زدم اما همه شون خاب بودن
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. آهو در خواب می تواند به احساسات و رفتار های معصومانه اشاره داشته باشد و شیر می تواند به میل قدرت طلبی و ریاست اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا تضاد هایی که در اثر عدم شناخت و کنترل این غرایز را شناخته و اجازه ندهید که آرامش فکری شما را مختل کنند.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ذبیح الله
۸ ماه پیش
سلام. من خاب دیدم. در یک جنگل بودم دیدم چندتا آهو با سرعت از کنارم فرار کردن باز دیدم بین اونا یک شیر است و یک آهو ره از پا گرفته من چق زدم سنگ طرف شیر فرتاب کردم تا شیر آهو را گزاشت و رفت. باز دیدم شیرهای زیادی طرف من میاد من دوستهایم را صدا زدم اما همه شون خاب بودن
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. آهو در خواب می تواند به احساسات و رفتار های معصومانه اشاره داشته باشد و شیر می تواند به میل قدرت طلبی و ریاست اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا تضاد هایی که در اثر عدم شناخت و کنترل این غرایز را شناخته و اجازه ندهید که آرامش فکری شما را مختل کنند.