دکتر مریم ضابطی - 5
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۷
کد خبر: ۷۰۲۴
با تعبیر خواب آب دهان انداختن، تعبیر خواب آب دهان سگ، تعبیر خواب تف انداختن، دیدن آب دهان در خواب و تعبیر خواب خلط دهان همراه ما باشید.
تعبیر خواب آب دهان مرده – تعبیر خواب آب دهان گربه – تعبیر خواب آب دهان بچه

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


تعبیر خواب آب دهان بدین صورت است که اگر آب دهان دیده شده در خواب سرد بود نشانه غم و اندوه است و اگر زرد بود دلیل مرگ است. آب دهان انداختن یا تف کردن عملی است که در بیداری همواره مورد نکوهش واقع می‌گردد ولی در رویا بیانگر و گویای بسیاری از هشدارهاست. تعبیرگران اسلامی برای تف یا آب دهان بسته به رنگ دیده شده در خواب تفاسیر مختلفی بیان کرده‌اند. به طور مثال رنگ زرد که از دیدگاه تعبیر اسلامی همیشه مصداقی از بیماری و رنج است برای آبی دهان نیز به کاربرده شده و دیدن آن تاویلی بر بیماری و رنج و عذاب رویابین است. با تعابیر مختلف آب دهان و تف همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

تعبیر خواب آب دهان ( تف کردن)

ابن سیرین گوید:
 • اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد آب دهان می‌انداخت بیانگر این است که سخن در دین گوید و نیز به هر موضع که آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گوید.
 • اگر ببینی به روی دیوار آب دهان انداخته‌ای و تف کرده‌ای مال و اموالی را در راه رضای خدا خرج می‌کنی.
 • اگر آب دهان به دیوار بیندازد، نشانه آن است که عهد بشکند یا قسم دروغ گوید.

تعبیر خواب آب دهان سگ

محمدبن سیرین گوید: اگر فردی در خواب دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. 
 

تعبیر خواب آب دهان انداختن به کسی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که به روی کسی آب دهان می‌اندازید، نشانه‌ی آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار می‌گیرد.
 
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید که او را حلال نباشد.
 

دیدن آب دهان انداختن (تف) از طرف کسی

جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند.
 

دیدن انواع آب دهان در خواب و تعابیر آن

ابراهیم کرمانی گوید: 
 • اگر آب دهان گرم باشد، دلیل بر درازی عمر بیننده خواب است.
 • اگر سرد بود، دلیل مرگ است. 
 • اگر سیاه بود غم و اندوه است.
 • اگر آب دهان زرد بود دلیل بیماری است.
 • اگر آب دهان خشک بود دلیل درویشی است.
 • اگر بیمار خلط سرد و تر از دهان به زمین افکند، دلیل که از بیماری شفا یابد.
 • اگر دید خلط سرد و تر (بلغم) از گلو بیرون آور و به آستین بگرفت، اموال خود را صرف همسرش می‌گرداند.
جابر مغربی: اگر بیند خون به آب دهان آمیخته بود ، دلیل که مال حرام بخورد و دروغ بسیار گوید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • دیدن آب دهان، نشانگر روابط بی‌ارزش و از دست دادن کار خودتان است. 
 • اگر در خواب ببينيد كه به روى كسى آب دهان مى‌اندازيد، نشانه‌ى آن است كه رفتارتان مورد ملامت و سرزنش ديگران قرار مى‌گيرد.
 
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
ایران تندر 5