بهنوش بختیاری :سيخ كباب دزديدم!

بهنوش بختیاری: سيخ كباب دزديدم! اگر خلافکار بودم قطعا یک خلافکار باهوش و موفق بودم. ماجرای دزدیدن سیخ کباب توسط بهنوش بختیاری.

بهنوش بختیاری - عکس بهنوش بختیاری - بازیگران - چهره ها
 
بهنوش بختیاری: سيخ كباب دزديدم! اگر خلافکار بودم قطعا یک خلافکار باهوش و موفق بودم.
 
همه در زندگی شان خط قرمزهایی دارند که اعتقاد به رعایت آنها دارند.برای من هم دست کجی یک خط قرمز است و معتقدم در زندگی نباید آن را انجام دهم اما با این اعتقاد مدتی پیش به اتفاق تعدادی از دوستان به یک رستوران رفتیم و زمان حساب کردن، فاکتور غیر عادلانه ای دیدیم که بادیدنش خیلی حرص خوردم.
قیمت غذای 4 نفر را با ما 260 هزار تومان حساب کرد. این خیلی ناعادلانه بود و من هم سیخ های کبابی که در طرفی چشمک می زدند را برداشتم و باخودم به خانه آوردم.
من در مواردی که بحث حقه بازی باشد ذهن بسیار خلاقی دارم و اگر خلافکار بودم قطعا یک خلافکار باهوش و موفق بودم.
 

ستاره
Logo