احسان علیخانی: بعد از اعلام خبر مرگم مادرم بستری شد

احسان علیخانی: پس از اعلام خبر مرگم از شبکه ورزش،مادرم بخاطر افت فشار در بیمارستان بستری شد. اگر شغل دیگری بلد بودم کارم را کنار می‌گذاشتم.

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور