رامبد جوان: چه کسی برنده خندوانه می‌شود؟

رامبد جوان، مجری برنامه خندوانه و جناب خان منتظرند تا آخرین برنده مرحله مقدماتی خندوانه مشخص شود. خانواده فیروز کریمی یا خانواده مهران رجبی؟
رامبد جوان - جناب خان - برنامه خندوانه - مهران رجبی -  فیروز کریمی

رامبد جوان با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:

سرنوشت آخرین برنده مرحله مقدماتی را با پیامک به ۲۰۰۱۰۰ تعیین کنید.
خانواده فیروز کریمی: کد ۲۲
خانواده مهران رجبی: کد ۲۱


مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo