مفهوم عبارت العبد یدبر والله یقدر و مناسبت مفهومی آن

یکی از پرسش‌های درک و دریافت درس میثاق دوستی فارسی پایه یازدهم، معنی و مفهوم عبارت العبد یدبر والله یقدر است که با قسمتی از متن درس مناسبت مفهومی دارد.

مفهوم عبارت العبد یدبر والله یقدر و مناسبت مفهومی آن

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – در  پرسش های درک و دریافت صفحه 85 فارسی یازدهم، پس از روان خوانی میثاق دوستی، آمده است که دربارۀ مناسبت مفهومی متن روانخوانی و عبارت « العبد یدبر والله یقدر» توضیح دهید. در این مطلب ابتدا معنی و مفهوم عبارت العبد یدبر والله یقدر را بررسی می‌کنیم، سپس مناسبت مفهومی متن درس را با آن توضیح می‌دهیم.

شما می‌توانید معنی درس میثاق دوستی فارسی یازدهم با آرایه های درس را نیز در ستاره بخوانید. 

مفهوم عبارت العبد یدبر والله یقدر و مناسبت مفهومی آن

مفهوم عبارت العبد یدبر والله یقدر

معنی این عبارت: بنده تدبیر می‌کند و خداوند تقدیر.

مفهوم این عبارت: تقدیر و قضای امور به دست خداست، حتی اگر تدبیر و برنامه ریزی انسان ها چیز دیگری باشد. یعنی اگر برنامه ریزی های انسان ها بر خلاف خواست و تقدیر الهی باشد به نتیجه ای نخواهد نرسید.

مناسبت مفهومی روانخوانی میثاق دوستی با عبارت العبد یدبر والله یقدر: 

در این متن پس از اینکه دوستانی که دور هم جمع شده بودند داشتند برای آینده خود نقشه می‌کشیدند و خیال پردازی می‌کردند که چه شکل و جایگاهی کسب کنند، می‌خوانیم که سالخورده ترین رفقا که تجربه آموخته‌تر است می‌گوید:

«رفقا، زندگانی آیندۀ ما دستخوش تصادف و اتفاق است. دور روزگار بر سر ما چرخ ها خواهد زد و تغییرات بی شمار خواهد نمود؛ چه بسا که تقدیر ما چیز دیگر باشد. ِ امروز کار بسزا این است که با یکدیگر عهد کنیم هر چه در آینده برای ما پیش آید، جانب دوستی را نگاه داشته، از کمک به یکدیگر فروگذاری ننماییم…»

این قسمت درس، دقیقا مفهوم عبارت العبد یدبر والله یقدر را بیان می‌کند و با آن مناسبت مفهومی دارد.

 

مفهوم عبارت العبد یدبر والله یقدر و مناسبت مفهومی آن

یعنی: ممکن است هر کدام از ما برنامه ریزی ها و نقشه های زیادی برای آینده ی خود داشته باشیم اما لزوما همه ی آن ها به واقعیت نمی‌پیوندد  و اتفاق نمی‌افتد و هر چه سرنوشت و تقدیر خدا باشد برایمان پیش می‌آید. بنابراین بهتر است به جای تدبیر و برنامه ریزی، با هم پیمان ببندیم که هر کدام به هر جایگاهی که رسیدیم، در هر صورت با هم دوست بمانیم و در صورت لزوم به هم کمک برسانیم و از هم حمایت کنیم.

 

ستاره
Logo