۸ معمای سخت ریاضی به همراه جواب و راه حل

معمای سخت ریاضی به همراه جواب و راه حل برای افرادی که علاقه مند به انواع تست‌های هوش و معماهای چالشی هستند.

ستاره | سرویس سرگرمی – حل معماهای چالشی مانند معمای سخت ریاضی می‌تواند ذهن را برای تصمیم‌گیری‌های مهم آماده نماید. ذهن هم همانند بدن نیاز به ورزش و تمرین دارد. بنابراین با حل تست‌های هوش و آزمون‌های ریاضی ذهن را خود را تمرین دهید. با ۸ معمای ریاضی سخت و چالش برانگیز با جواب همراه ستاره باشید.

 

معمای سخت ریاضی

معمای شماره ۱

به نظر شما رابطه‌ای منطقی بین دو طرف مساوی برقرار است؟

جای علامت سوال چه اعدادی قرار می‌گیرند؟

 

معمای سخت ریاضی

 

معمای شماره ۲

معمای ریاضی

معمای ریاضی

 

معمای شماره ۳

معمای سخت ریاضی

معمای سخت ریاضی

 

معمای شماره ۴

معمای ریاضی با جواب

معمای ریاضی با جواب

 

معمای شماره ۵ – معمای ریاضی ناسا

معمای سخت ریاضی با جواب

معمای سخت ریاضی با جواب

 

معمای شماره ۶

معمای تصویری ریاضی

معمای تصویری ریاضی

 

معمای شماره ۷

معما ریاضی با جواب

معما ریاضی با جواب

 

معمای شماره ۸

سخت ترین معمای ریاضی جهان

سخت ترین معمای ریاضی جهان

بنر-هومکا-ستاره

 

پاسخ معمای ریاضی سخت

جواب معمای شماره ۱

رقم اول و آخر اعداد سه رقمی سمت را مشاهده کنید. در ردیف اول اگر ۳ را در خودش ضرب کنیم ۹ خواهد شد و ۸ ضرب در خودش می‌شود ۶۴ که در طرف دیگر مساوی عدد ۹۶۴ قرار گرفته است.

در ردیف دوم هم این کار را تکرار می‌کنیم. ۱ در خودش که می‌شود ۱ و عدد ۸ ضرب در ۸ می‌شود ۶۴ و حاصل عدد ۱۶۴ است.

اگر بخواهیم ردیف آخر و جای علامت سوال را پرکنیم باید عدد ۴ را درخودش ضرب کنیم که می‌شود ۱۶ و رقم آخر (عدد ۳) را در خودش ضرب که حاصل آن هم برابر با ۹ است؛ بنابراین جای علامت سوال باید ۱۶۹ قرار گیرد.

پاسخ در یک نگاه

۳۹۸ = ۹۶۴ (۳*۳، ۸*۸)
۱۱۸ = ۱۶۴ (۱*۱، ۸*۸)
۳۵۶ = ۹۳۶ (۳*۳، ۶*۶)
۴۲۳ = ۱۶۹ (۴*۴، ۳*۳)

 

جواب معمای شماره ۲

 پاسخ عدد ۶ است. زیرا خانه های آبی جای اعداد تک رقمی و خانه های بنفش جای اعداد دو رقمی هستند.

حال از روابط بین هر ردیف میفهمیم که عدد وسط برابر مجموع اختلاف های خودش با دو عدد راستی و چپی می باشد.

به عبارت دیگر:

  • در ردیف اول عدد وسط ۷ است که اختلافش با ۵ برابر ۲ و اختلافش با ۱۲ برابر ۵ می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود ۷ است.
  • در ردیف دوم عدد وسط ۹ است که اختلافش با ۱۷ برابر ۸ و اختلافش با ۱۰ برابر ۱ می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود ۹ است.
  • در ردیف سوم عدد وسط ۱۲ است که اختلافش با ۵ برابر ۷ و اختلافش با ۱۷ برابر ۵ می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود ۱۲ است.
  • حال در ردیف چهارم عدد وسط ۸ است که اختلافش با ۲ برابر ۶ است. پس اختلافش با جواب باید برابر ۲ باشد که طبق این جواب ۶ یا ۱۰ است و چون رنگ مکان علامت سوال آبی است پس عدد باید تک رقمی باشد و ۶ جواب صحیح است.

 

جواب معمای شماره ۳

 روش حل این معما به این نحو است که حاصل جمع دو عدد با عدد دیگری جمع زده می شود به این روش که برایتان خواهیم گفت.

ابتدا ۱+۴=۵ کاملا صحیح و منطقی است

در خط بعد ۲+۵ =۱۲ شده است چطور؟ به این روش که ابتدا ۲+۵ شده سپس عدد ۵ که جواب محاسبه خط قبلی است به جواب محاسبه اضافه شده است.

خط بعدی ۳+۶ را داریم که جواب آن ۹ است اما جواب نوشته شده ۲۱ است یعنی باز هم قانون خط دوم اجرا شده است پس سوال خط چهارم یعنی معمای اصلی هم باید با همین روش حل شود که به این ترتیب جواب معما اینطور خواهد بود :۸+۱۱=۱۹ اما طبق قانون باید عدد ۲۱ را که حاصل محاسبه خط قبلی است را به آن اضافه کنیم ، یعنی ۱۹+۲۱=۴۰.

پس جواب این معمای ریاضی ۴۰ است.

 

جواب معمای شماره ۴

پاسخ برابر ۱۳۱۱۲۲۲۱ می باشد. زیرا:

هر ردیف به ردیف قبلی خود مربوط است و دارد آن را توضیح می دهد.

به عبارت دیگر:

  • در ردیف اول عدد ۱ وجود دارد.
  • در ردیف دوم ۱۱ یعنی یکی ۱ که در واقع دارد ردیف اول را توضیح می دهد.
  • در ردیف سوم ۲۱ یعنی ۲ تا ۱ که در واقع دارد ردیف دوم را توضیح می دهد.
  • در ردیف چهارم ۱۲۱۱ یعنی یکی ۲ و ۲ تا ۱ که در واقع دارد ردیف سوم را توضیح می دهد.

 

جواب معمای شماره ۵ – معمای ناسا

۷=۱+(۲*(۲+۱))

۳۱=۳+(۴*(۴+۳))

۷۱=۵+(۶*(۶+۵))

۱۲۷=۷+(۸*(۸+۷))

۱۹۹=۹+(۱۰*(۱۰+۹))

نکته جالب در این معمای ریاضی یا تست هوش ناسا این است که می‌توان از راه‌حل‌های مختلفی به جواب رسید. شما نیز می‌توانید با کمی فکر کردن راه‌حل خودتان را برای رسیدن به پاسخ پیدا کنید.

 

پاسخ معمای تصویری ریاضی شماره ۶

اگر بخواهیم از دیدگاه منطق ریاضی نگاه کنیم و اعداد رابه همان صورت که در تصویر مشخص شده ببینیم، پاسخی وجود ندارد، چون همه ی توپها، اعداد فرد هستند و مجموع سه شماره فرد، همواره فرد است.

اما شاید بتوانیم از زاویه دیگری نگاه کنیم. توپ شماره ۹، می‌تواند شماره ۶ باشد «یا اینطور فرض شود». دراین صورت جوابی برای این معما خواهیم داشت:

 ۱۱+۱۳+۶=۳۰

 

جواب معمای شماره ۷

کافیست مجموع اعداد را در اختلافشان ضرب کنیم.

۷+۸=۱۵

۱۵*۱=۱۵

جواب عدد ۱۵ است.

راحت بود.

 

جواب معمای تصویری شماره ۸

جواب ۲۸ یعنی گزینه D.

دایره اول حاوی اعداد بین ۱-۱۰، دایره دوم حاوی اعداد بین ۱۱-۲۰، دایره سوم حاوی اعداد بین ۲۱-۳۰، بنابراین پاسخ صحیح باید گزینه D  باشد.

 

از اینکه با معمای سخت ریاضی به همراه پاسخ همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. چنانچه علاقه‌مند به موضوع معما هستید می‌توانید به بخش معما و تست هوش ستاره رجوع کرده و از حل چیستان‌ها و معماهای متنوع لذت ببرید.


ستاره
Logo