معنی شعر توفیق ادب (ای خدا ای فضل تو حاجت روا)

شعر ای خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا یکی از سروده های زیبای مولانا است. در این مطلب شما را با معنی شعر توفیق ادب، معنی کلمات و آرایه های ادبی این شعر آشنا خواهیم کرد.

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – شعر توفیق ادب که در قالب مثنوی سروده شده است، یکی از زیباترین اشعار مولانا است که در آن انسان ناشکر و ناسپاس در برابر خداوند به انسان بی ادب تشبیه شده است؛ انسانی که نه تنها خودش را از نعمت‌های الهی محروم می‌کند، بلکه با ناشکری، برای همه اطرافیانش بدی به وجود می‌آورد. در ادامه این مطلب به بررسی معنی شعر توفیق ادب، آرایه‌های ادبی و معنی کلمات آن خواهیم پرداخت.

 

معنی شعر ای خدا ای فضل تو حاجت روا

ای خدا ای فضل تو حاجت روا

با تو یاد هیچ کس نبود روا

معنی بیت: ای خدای مهربان و بخشنده، ای که از فضل و بخشش تو حاجت هر نیازمندی برآورده می‌شود، با وجود تو شایسته نیست که بنده به کس دیگری روی آورد و از غیر از تو یاری بخواهد.

معنی کلمات:

  • فضل: نیکویی، بخشش
  • توفیق ادب داشتن: فرصت و امکان با ادب بودن
  • روا (در بیت اول): بر آورده کردن
  • روا (در بیت دوم): شایسته

 

~★~★~★~

قطرهٔ دانش که بخشیدی ز پیش

متصل گردان به دریاهای خویش

معنی بیت: خدایا، دانش اندکی را که همچون قطره‌ای از دریاها به ما بخشیده‌ای را به دریاهای دانش بیکران خود متصل کن

قطره نماد کمی و دریا نماد بسیاری است.

 

~★~★~★~

صد هزاران دام و دانه است ای خدا

ما چو مرغان حریصی بی نوا

معنی بیت: خدایا همچون پرندگان حریص و گرسنه‌ای كه در مسیر پروازشان دام‌های پر دانه‌ بسیاری گسترده شده است، در مسیر زندگی ما نیز امكان لغزش و خطا و گمراهی بسیار است.

آرایه های ادبی:

  • تشبیه: در این بیت ما انسان‌ها به پرندگان حریص و بیچاره‌ای تشبیه شده‌ایم. (ما: مشبه – مرغان: مشبه به)
  • مراعات النظیر: مراعات نظیر یا شبکه معنایی بین دام، دانه و مرغ

 

~★~★~★~

گر هزاران دام باشد هر قدم

چون تو با مایی، نباشد هیچ غم

معنی بیت: اما اگر در هر قدم از مسیر زندگی ما هزاران خطر باشد، نگرانی و اندوهی نداریم زیرا می‌دانیم که تو خدای مهربان، هرگز بنده‌ات را تنها گذاری.

 

~★~★~★~

معنی شعر توفیق ادب (ای خدا ای فضل تو  حاجت روا)

از خدا جوییم توفیق ادب

بی ادب، محروم شد از لطف رب

معنی بیت: از خدا می‌خواهیم که ما را موفق کند که بنده مطیع و شاکری باشیم. زیرا بنده ناسپاس و نافرمان از لطف پروردگار محروم خواهد شد.

آرایه های ادبی:

تضاد: تضاد بین ادب و بی ادب

 

 ~★~★~★~

بی ادب، تنها نه خود را داشت بد

بلکه آتش در همه آفاق زد

معنی بیت: انسان ناسپاس و گمراه تنها به خودش بدی نمی کند، اخلاق رفتار بد او مانند آتش به همه جا سرایت می‌کند و به همه زیان می‌رساند.

معنی کلمات:

آفاق: آسمان‌ها، منظور کل جهان هستی است

از اینکه با مفهوم و معنی شعر توفیق ادب همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.


ستاره
Logo