تعبیر خواب فلفل – دیدن فلفل در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن فلفل در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد، اما رنگ فلفلی که در خواب دیده اید هم بسیار تعیین کننده است، راهنمای جامع تعبیر خواب فلفل قرمز، فلفل سیاه، فلفل سبز، خواب فلفل پاشیدن روی غذا و خوردن فلفل را بخوانید.
تعبیر خواب فلفل از منظر‌های گوناگون
 
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر هر خوابی به تناسب بیننده خواب و شرایط خاص او و همچنین جزئیات خواب می‌تواند دربردارنده‌ی بسیاری از ناگفته‌ها و ابعاد ناشناخته‌ی درون آن شخص باشد، البته گاهی هم برخی خواب‌های آشفته، نتیجه‌ی پرخوری شبانه یا افکار ناراحت کننده طول روز هستند که نباید خیلی جدی گرفته شوند. آنچه در این مطلب می‌خوانید، تعابیر مختلف دیدن فلفل در خواب است، از تفکیک رنگ‌های آن گرفته تا خوردن و حتی خرید و فروش آن. برای آگاهی از تعبیر دیگر خواب‌ها نیز می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

آنچه در این مطلب می‌خوانید:


تعبیر خواب فلفل قرمز

 • جالب است بدانید که رنگ قرمز در خواب، با مفهوم احساسات رمانتیک مرتبط است و برخی معبران معتقدند که تعبیر دیدن فلفل قرمز در خواب به روابط شما با اعضا خانواده اشاره دارد و تعبیرش این است که به زودی خبر خوبی خواهید شنید.
 • این در حالیست که از دیدگاه برخی دیگر دیدن چنین رنگ تندی در خواب می‌تواند به ترس درونی شما از بروز احساسات تند و آشوب برانگیز در روابط عاطفی اشاره داشته باشد.
 • منوچهر مطیعی تهرانی دیدن یا خوردن فلفل قرمز در خواب را نمادی از خوی پرحرارت فرد می‌داند و می‌گوید ممکن است یک مذاکره یا بحث، داغ شود و یا شر و فساد و خونریزی به وجود آید. به طور کلی او معتقد است تعبیر فلفل در خواب خوب نیست. رنج و تلخ‌کامی و شکست است. چه خشک باشد و چه ‌تر، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم و در این بین دیدن رنگ قرمز را برای فلفل در خواب بدتر می‌داند.
 • تعبیر دیگر خواب فلفل قرمز آن است که نیاز دارید آتش و مزه‌ی کمی به رابطه تان اضافه کنید.
 • تعبیر خواب فلفل قرمز شیرین بروز حوادثی بد است، اما به زودی روز‌های بد تمام خواهد شد و پیروز می‌شوید.
 • آنلی بیتون می‌گوید: تعبیر دیدن فلفل قرمز در خواب، یافتن همسری شایسته است.

نکته: در این میان تفاوتی ندارد که چه کسی در خواب مشغول خوردن فلفل تند است، باید بدانید که تمام انسان‌هایی که در خواب مشاهده می‌کنید در واقع سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودِ شما هستند. برای این که دلیل حضور سمبلیک دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این اشخاص، چه احساس یا فکری را در شما زنده می‌کند. الهاماتی که از جانب این اشخاص می‌گیرید، قرابت نزدیکی با چالش‌های فعلی شما در حالت بیداری دارد.

 

تعبیر خواب فلفل سیاه

 • دیدن فلفل سیاه در فلفل دان، به معنای دعوا و سرزنش‌های تند و تیز است.

تعبیر خواب فلفل سبز

 • رنگ سبز در تعبیر خواب روان شناسی، با مفهوم رشد مرتبط است و تعبیر فلفل سبز در خواب نشان دهنده سرمایه گذاری خوب و عالی در زندگی است.
 • اگر در خواب فلفل سبز تند دیده یا چشیده اید، این خواب در ضمیر ناخودآگاهتان از شما می‌خواهد دیدگاه‌هایی را که باعث می‌شود تا احساس عمیق تری نسبت به تصمیم‌های مهم و جدی در زندگی خود کسب کنید شناخته و با قاطعیت بیشتری عمل کنید.

تعبیر خواب فلفل دلمه

 • تعبیر فلفل دلمه در خواب این است که از شغل خود راضی نیستید و دوست ندارید این کار را ادامه دهید.
 • کارل گوستاو یونگ، روان شناس سوئیسی می‌گوید: دیدن یا خوردن فلفل دلمه‌ای در خوابتان بیانگر سرسختی شما، مکانیزم دفاعی شما و توانایی شما برای مبارزه است. در کل، یک نماد مثبت است که بیانگر تغییر به سمت بهتر است.

اما در اینجا هم چنانکه پیشتر گفته شد، رنگ فلفل دلمه‌ای می‌تواند گویای مفاهیم نسبتا متفاوتی باشد:

 • تعبیر خواب فلفل دلمه‌ای سبز این است که شما هنوز احساس تازگی و پرانرژی بودن در مورد مبارزه تان می‌کنید.
 • تعبیر خواب فلفل دلمه‌ای قرمز این است که خشمی پشت دیوار دفاعی شما نهفته است.
 • دیدن خواب فلفل دلمه‌ای زرد یعنی شما خردمندانه از انرژی تان استفاده می‌کنید.

خواب دیدن مزرعه فلفل

 • تعبیر مزرعه فلفل در خواب بسیار خوب است و به این معنی است که به زودی مالک زمین و یا خانه‌ای خواهید شد.

خواب جمع آوری فلفل چه تعبیری دارد؟

 • از آنجا که دیدن فلفل در خواب می‌تواند نماد جاه طلبی و سود و پول باشد، تعبیر جمع آوری فلفل در خواب می‌تواند این باشد که به دلیل جاه طلبی‌های خود ممکن است اتفاق بدی برایتان بیافتد؛ بنابراین باید سعی کنید در سرمایه گذاری‌ها بیشتر دقت کنید و شرکایتان را با وسواس انتخاب کنید.

 

تعبیر خواب فلفل - دیدن فلفل در خواب چه تعبیری دارد؟/

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب نمک – دیدن نمک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر فلفل پاشیدن روی غذا

 • آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید که فلفل قرمز بر روی غذا میریزید تعبیرش آنست که با توسل به زور سرانجام حق خود را از دیگران خواهید گرفت.
 • همچنین می‌گوید: اگر دختری در خواب ببیند روی غذای خود فلفل می‌ریزد، تعبیرش آن است که فریب دوستان خود را خواهد خورد.

 

تعبیر خواب آسیاب کردن فلفل سیاه

 • تعبیر آسیاب کردن فلفل سیاه در خواب، نشانه آن است که قربانی فریب و نیرنگ جمعی از مردان و زنان خواهید شد.

تعبیر خواب خوردن فلفل

 • به عنوان اصلی کلی لازم است بدانید خوراکی‌هایی که در خواب مشاهده می‌کنیم، سمبل نیاز روانی ما برای دریافت خوراک فکری و معنوی می‌باشند و بنابراین بسیار اهمیت دارد که در حین دیدن خوابی با محتوای فلفل، چه احساسی را تجربه می‌کنید و برای شما تداعی کنندۀ چه احساس یا تجربه‌ای است. مثلا اگر در خواب احساس کنید که فلفل تندی خورده اید و این باعث ناراحتی شما شده، باید بدانید که این خواب، اشاره به داده‌هایی در زندگی بیداری دارد که شما را به طور لحظه‌ای دچار احساس عصبانیت و ناراحتی می‌کند. این خواب از شما می‌خواهد تا این داده‌ها یا انسان‌های منفی را شناخته و اجازه ندهید که شما را تحت تاثیر منفی خود قرار دهند.
 • روان شناس معروف سوئیسی، کارل گوستاو یونگ در مورد تعبیر خوردن فلفل در خواب معتقد است: دیدن یا مزه کردن فلفل در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به زندگی تان کمی مزه و تنوع بیشتر دهید.
 • در جایی دیگر یونگ معتقد است: تعبیر دیگر خواب فلفل خوردن آنست که ممکن است چیزی باشد که شما را آزار می‌دهد، خواب شما ممکن است نشانه‌ای از منبع ناراحتی را نشانتان دهد که باید در عالم بیداری آن را پیدا کنید.
 • تعبیر خوردن فلفل در خواب همچنین می‌تواند نشان دهنده پولی باشد که از شخصی خواهید گرفت.
 • اگر خواب دیدید که فلفل تازه می‌خورید تعبیرش این است که به موفقیت‌های بسیار بالایی خواهد رسید و عملکرد بسیار خوبی خواهید داشت.

تعبیر خواب خرید و فروش فلفل

 • تعبیر فروش فلفل در خواب نشانه مشکلات خانوادگی است. در خالی که خریدن فلفل در خواب می‌تواند به این معنی باشد که به زودی مشکلات مالی تان برطرف خواهد شد و موفق می‌شوید.

سخن آخر

آنچه خواندید تعبیر خواب دیدن فلفل از منظر‌های گوناگون بود، برای ما بنویسید که آیا خواندن این مطلب توانست شما را به تصور روشن‌تری از خوابی که دیده بودید، برساند؟… منتظر خواندن نظرات شما هستیم. با ورق زدن مجله می‌توانید تعبیر خواب ادویه و تعبیر خواب حبوبات را نیز در صفحاتی دیگر بخوانید.
6 Comments
 1. سلام خسته نباشین، من خواب دیدم با خواستگارم که دوسش دارم و قصد ازدواج باهاش رو دارم هستم و اونجا کمی فلفل قرمز برمیدارم کمی ازش رو به قسمتی از بدنم میزنم و کمی رو به زبونم، اما یک احساس تندی معمولی ای داشت،(زبونم نسوخت).

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی نیاز دارید به زندگی تان کمی مزه و تنوع بیشتر دهید. تعبیر دیگر: ممکنست چیزی باشد که شما را می آزرد. شاید نشانه ای از منبع ناراحتی را نشان تان دهد.

 2. سلام! من خواب ديدم تو يه جاى انگار كشت زار فلفل قرمز بود با هواى خيلى قشنگ كه خيلى حس خوبى ميداد من با يه پيراهن قشنگ و بلند كه الان رنگش درست يادم نيست داشتم از بين كشتزار فلفل سرخ تير ميشدم و دامنم كه سر فلفلا ميفتاد فلفل ها خم ميشدن انگار داشتم زير پاهشون ميكردم خيلى حس خوبى داشتم درست يادم نيست ولى انگار بابام اونجا بود و منو نگاه ميكرد

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. نیاز دارید به زندگی‌تان کمی مزه و تنوع بیشتر دهید. تعبیر دیگر: ممکنست چیزی باشد که شما را می‌آزرد. شاید نشانه‌ای از منبع ناراحتی را نشان‌تان دهد. تعبیر دیگر: نمادی از خوی پرحرارت شماست. یک مذاکره یا بحث، داغ می‌شود. تعبیر دیگر: یعنی نیاز دارید آتش و مزه‌ی کمی به رابطه‌تان بیفزایید (کمی شور و حرارت دهید). گویای انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.

 3. سلام خسته نباشین

  ما یه همهسایه ای داریم خیلی خانم خوبیه و چن سال پیش ک خواهرم مریض بود برا خواهرم قربونی نذر کرد و ما اداش کردیم

  و من امروز خواب دیدم که اون خانم چندین کیلو فلفل سبز گذاشته رو دوشش و داره تو کوچه پخش میکنه و کل کوچه پر از فلفلایی هستش که از دوشش پراکنده ریخته زمین هرچی بهش میگیم بزار کمکتون کنیم سنتون بالاس نمیتونی این همه فلفل رو رو دوشت حمل کنی میگه نه من برا خواهرت نذر کردم خودمم باید پخشش کنم.

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. گویای سرسختی شما، سازوکار دفاعی و توانایی‌تان برای مبارزه (توانایی‌تان برای در مبارزه قرار گرفتن) است. در کل، یک نماد مثبت است که گویای تغییر بسوی بهتر است. رنگ فلفل دلمه‌ای را در نظر گیرید: اگر سبزست، یعنی هنوز احساس تازگی و پرانرژی بودن در مورد مبارزه‌تان می‌کنید؛ اگر قرمزست، یعنی خشمی پشت دیوار دفاعی شما نهفته است. اگر زردست، یعنی خردمندانه از انرژی‌تان استفاده می‌کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور