تعبیر خواب عرق ‌کردن چیست؟

عرق کردن و یا دیدن عرق بدن در خواب تعابیر مختلف و متفاوتی دارد. عموم معبران عرق کردن بیماران در خواب را به معنای بهبودی آن‌ها دانسته‌اند. تعبیر خواب عرق ‌کردن را در این مطلب بخوانید.
تعبیر خواب عرق ‌کردن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – عرق کردن در خواب به چه معناست و تعبیر خواب عرق ‌کردن چیست؟ هرکدام از معبرین بر اساس شرایط شخصی که خواب دیده و همچنین موضوع مربوط به آن خواب، تعابیری را در خصوص آن ذکر کرده‌اند. یکی از خواب‌هایی که از دیرباز برای آدمیان تکرار گشته است، خواب عرق کردن و ریختن عرق از بدن است. در ادامه تعابیر این موضوع را بر اساس شرایط موجود در خواب فرد بر اساس دیدگاه معبرین مختلف بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید!

 

تعبیر خواب عرق ‌کردن

 

تعبیر خواب عرق ‌کردن

کارل گوستاو یونگ، روانشناس اتریشی، به طور کلی عرق کردن در خواب را نشانه استرس و ترس فرد می‌داند. همچنین برخی از معبران این موضوع را نشانه رهایی فرد از مشکلات و یا  برآورده شدن نیازهای او می‌دانند. 

 

عرق کردن بیماران

در نظر ابن سیرین و اغلب معبرین دیگر، عرق کردن فرد بیمار در خواب نشانه‌ای بر تحقق سلامتی و بهبودی اوست. همچنین برخی از معبرین عرق کردن فرد بیمار در خواب را نشانه‌ای بر رفع نیازهای او دانسته‌اند.

 

دیدن عرق تمیز، سفید و خوش‌بو در خواب

بنا بر نظر ابن سیرین در عالم خواب اگر عرق کسی خوش‌بو و یا تمیز باشد، نشان‌دهنده آن است که اموال آن فرد از راه حلال کسب شده است.

 

عرق سیاه در خواب دیدن

برخلاف مورد قبل، بر اساس نظر ابن سیرین عرق سیاه و بدبو در خواب نشان دهنده مال حرام است.

 

ریختن عرق از بدن فرد در خواب

بنابر نظر ابن سیرین اگر از بدن کسی در خواب عرق جاری شود، (به ویژه در حالتی که عرق او بر زمین می‌چکد) آن فرد دچار نقصان اموال خواهد شد. این تعبیر اشاره به این نکته دارد که همان مقداری که از بدن فرد در خواب عرق می‌ریزد، از مال او کاسته خواهد شد.

 

خیس شدن لباس از عرق در خواب

همچنین خیس شدن لباس فرد از رطوبت عرق در نظر ابن سیرین بدین معناست که فرد به همان اندازه‌ای که در خواب عرق کرده است، اموالش را به همسرش اعطا می‌کند.

 

تعبیر خواب عرق ‌کردن

تعبیر خواب عرق ‌کردن

 

پاک کردن عرق از سر و صورت

یکی دیگر از موارد تعبیر خواب عرق کردن، پاک کردن عرق از سر و صورت است؛ خالد ابن علی ابن محمد العنبری معتقد است که اگر کسی در عالم خواب عرق خود را از سر و صورتش پاک نماید، نشانه آن است که نیازهای فرد در عالم بیداری برآورده خواهد شد.

 

آزرده شدن فرد از عرق خود و بوی آن در خواب

بر اساس دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی، آزرده شدن فرد از عرق خود در خواب نشانه خوبی نیست. او تصریح کرده است که هرکس در خواب از عرق و یا بوی عرق خود بدش می‌آید، دچار غم، رنج و یا بیماری می‌شود.

همچنین برخی از معبران این خواب را نشانه نگرانی فرد در خصوص افکار دیگران می‌دانند.

 

عرق کردن بر اثر انجام کاری سخت

آنلی بتون تعبیر خواب عرق کردن بر اثر انجام کارهای دشوار را نشانه رفع موانع و رسیدن فرد به خواسته‌های خود می‌داند.

 

عرق کردن بدهکار

بنابر نظر منوچهر مطیعی تهرانی، عرق کردن فرد بدهکار در خواب نشانه‌ خوبی بوده و به معنای پرداخت بدهی‌های فرد است.

 

عرق کردن دیگران

همچنین بر اساس نظر منوچهر مطیعی تهرانی، اگر کسی در خواب عرق کردن فرد دیگری را ببیند، نشانه پیش آمدن اندوهی برای او است.

 

تعبیر خواب عرق ‌کردن

تعبیر خواب عرق ‌کردن

 

عرق کردن زیر بغل

بنابر نظر بسیاری از معبرین عرق کردن زیر بغل فرد نشانه نقصان اموال و کم شدن دارایی‌های فرد است. همچنین بر اساس تعابیر کرمانی و جابر مغربی، بوی بد زیر بغل به معنای مال حرام فرد است. امام صادق (ع) نیز سرمه کشیدن به زیر بغل برای رفع بوی بد را نشانه انجام کاری توسط فرد می‌دانند که تحسین و تشویق دیگران را به دنبال دارد.

همچنین عرق کردن زیر بغل در نگاه برخی از معبرین بیانگر انجام کار زشتی است که موجب ریختن آبروی فرد می‌شود.

 

دیدن عرق نشسته بر پیشانی در خواب

بنابر نظر منوچهر مطیعی تهرانی، عرق نشسته بر پیشانی در خواب، نشانه شرم و حیا و همچنین رودربایستی فرد است. همچنین اگر فردی که در خواب بر پیشانی‌اش عرق نشسته به صورت خود دست زده و رطوبت آن را حس نماید، تعبیر آن از این قرار است که کاری سخت و دشوار به فرد پیشنهاد داده شده و او علی‌رغم دشواری آن نمی‌تواند با انجام آن مخالفت نماید و در واقع در اثر رودربایستی آن را می‌پذیرد.

 

عرق کردن بر اثر دویدن

بنابر نظر بسیاری از معبرین عرق کردن فرد بر اثر دویدن او در خواب تعبیر خاصی ندارد.

 

عرق کردن فرد مرده

بر اساس نظر جابر مغربی اگر در خواب از بدن کسانی که مرده‌اند عرق خارج شود و این عرق بر اثر کاری سخت باشد، تعبیر این خواب شروع کاری پرسود و یا امضای قرارداد با شخص دیگری است که این قرارداد منفعت‌زا است.

 

عرق کردن زن جوان در خواب

برخی از معبران بر این باورند که تعبیر خواب عرق کردن زن جوان، بروز اتفاق‌های سختی در زندگی اوست. حال این اتفاق‌ها ممکن است در گذشته رخ داده باشد و یا اینکه نشان‌دهنده بروز آن‌ها در آینده است.

 

چکیدن عرق فرد بر زمین

همان طور که بیان شد در نظر ابن سیرین چکیدن عرق بر زمین در خواب نشانه نقصان مالی زیاد است. با این حال برخی معبرین تعبیر این خواب را انجام روابط جنسی اشتباه می‌دانند.

 

سخن پایانی

بر اساس نظر معبران، تعبیر خواب عرق کردن، مفاهیم متفاوت و متنوعی دارد. برخی وجود این پدیده در عالم خواب را نشانه رهایی فرد از مشکلات و بازیابی سلامت و برخی دیگر نشانه شوم انجام کارهای نادرست و بروز اتفاقات سخت می‌دانند. تعابیر مختلف این خواب بستگی به حالتی که آن را در خواب می‌بینید دارد. تعریق عملی است که در برخی از موارد ناشی از تب و لرز فرد در رویاست. اگر خوابی با این محتوا و محوریت تب مشاهده کرده‌اید برای درک بهتر آن می‌توانید به تعبیر خواب تب و لرز رجوع نمایید.

شما تا به حال خواب عرق کردن دیده‌اید؟ آن را با ما و دیگر همراهان ستاره به اشتراک بگذارید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo