۲۵ پیام تسلیت به انگلیسی همراه با ترجمه برای مناسبت‌ های مختلف

اگر دوست یا آشنای انگلیسی زبانی دارید که به تازگی عزیزی را از دست داده و می‌خواهید به او تسلیت بگویید، می‌توانید از مجموعه پیام تسلیت به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی استفاده کنید.

ستاره | سرویس سرگرمی خبر شنیدن فوت دیگران بسیار ناگوار است و ما با گفتن تسلیت، خود را در غم و اندوه دیگران شریک می‌کنیم. اگر دوست یا آشنای انگلیسی زبانی دارید که سوگوار یکی از عزیزان خویش است، با گفتن تسلیت به انگلیسی، همدردی خود را به او نشان دهید. در ادامه مجموعه‌ای از پیام تسلیت به انگلیسی همراه با ترجمه‌ی فارسی برای مناسبت‌های متفاوت را برای شما فراهم آورده‌ایم.


آنچه در این مطلب می‌خوانید:


پیام تسلیت به انگلیسی همراه با ترجمه برای مناسبت‌های مختلف

 

پیام تسلیت به انگلیسی برای فوت همسر

I heard about the passing of your husband / wife; I hope you can take some comfort in knowing that he / she was a great friend, and he / she will be sorely missed.

من خبر فوت همسرتان را شنیدم؛ امیدوارم این سخن که همسرتان فرد فوق‌العاده‌ای بود و بسیار دلتنگ او خواهیم بود، کمی باعث تسلی خاطرتان شود. 

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕ 

My heartfelt sympathy for the loss of your husband / wife. I know you had a great marriage and loved him / her so much. I share your grief at this trying time.

همدردی صمیمانه‌ی مرا برای از دست دادن همسرتان بپذیرید. می‌دانم که زندگی مشترک فوق‌العاده‌ای داشتید و عاشق همسرتان بودید. مرا شریک غم و اندوه خود بدانید.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕ 

I am deeply saddened by the loss of your wife / husband. She / He will be truly missed, and I will include you and your family in my daily prayers.

از شنیدن خبر فوت همسرتان از صمیم قلب ناراحت شدم. مطمئنا جای او بسیار خالی خواهد بود و از شما و خانواده‌تان در دعاهای روزمره‌ام یاد خواهم کرد. 

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

May the fond memories of your wife / husband bring you comfort during this hard time in your life. My heart and prayers go out to you and your family.

باشد که یادآوری خاطره‌های همسرتان در این شرایط سخت تسلی خاطر برایتان به ارمغان آورد. قلب و دعاهایم به همراه شما و خانواده‌تان.

 

پیام تسلیت به انگلیسی برای فوت همسر

 

بیشتر بخوانید: مجموعه بهترین پیام های تسلیت فوت

 

پیام تسلیت به انگلیسی برای فوت پدر

 

.Please accept my condolences on the loss of your dad. His life is an inspiration to me and many others

لطفا تسلیت مرا برای فوت پدرتان بپذیرید. زندگی او الهام‌بخش من و بسیاری از افراد دیگر بود.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

 

I am so sorry to hear about your father’s passing. We hope that the love of family and friends will comfort and strengthen you in the days ahead.

از شنیدن خبر فوت پدرتان خیلی متاسفم. ما امیدواریم که عشق خانواده و دوستان‌تان موجب تسلی و قوت قلب شما در روزهای پیش رو باشد. 

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

 

My condolences to you and your family on the passing of your father. It is never easy to lose a parent, no matter their age. I pray for your peace and comfort during this difficult period.

به شما و خانواده‌تان به خاطر فوت پدرتان تسلیت می‌گویم. از دست دادن والدین، صرف نظر از سنشان، هیچگاه آسان نیست. برای آرامش و تسلی شما در این زمان سخت دعا می‌کنم.

پیام تسلیت برای فوت پدر

 

بیشتر بخوانید: پیام تسلیت فوت پدر (رسمی، صمیمی و ادبی)

 

پیام تسلیت به انگلیسی برای فوت مادر

Losing someone we love is never easy, but we must be thankful for, the beautiful moments and memories we shared with them. Your mother was a beautiful and kind soul, and she will not be forgotten.

از دست دادن عزیزان اصلا آسان نیست، اما ما باید به خاطر همه‌ی لحظات و خاطراتی که با آن‌ها داشتیم، شکرگزار باشیم. مادرتان بسیار زیبا و مهربان بود. هیچ‌گاه او را فراموش نخواهیم کرد.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

 

Once the tears have dried up, and you have said your goodbyes, what is left is the beautiful and happy memories that you shared with your mother. May you find comfort in the memories you shared with your mom, accept my sincere condolences.

هنگامی که اشک‌ها خشک شوند و خداحافظی به پایان رسد، تنها چیز زیبایی که باقی می‌ماند، خاطرات زیبا و شاد شما با مادرتان است. باشد که خاطرات شما با مادرتان مایه‌ی تسلی شما شود. تسلیت خالصانه‌ی مرا بپذیرید.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

 

Please accept my heartfelt condolences on the passing of your mother, know that I’m available if you need a shoulder to cry on. God bless her soul.

لطفا تسلیت صمیمانه‌ی مرا به خاطر فوت مادرتان بپذیرید. اگر نیازی به شانه‌ای برای گریه داشتید من در خدمت شما خواهم بود. خداوند او را بیامرزد.

 

بیشتر بخوانید: مجموعه پیام تسلیت درگذشت مادر (رسمی، صمیمانه و ادبی)

 

پیام تسلیت انگلیسی برای فوت برادر

Your brother can only be physically gone but never the life lived and the memories shared. Have faith and be strong, may his soul rest in peace.

برادرتان ممکن است فقط از نظر فیزیکی دیگر وجود نداشته باشد، اما زندگی و خاطرات ما جای دارد. محکم باش و ایمان داشته باش. باشد که روح او در آرامش باشد.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

 

Your brother is the kindest and bravest person I have ever met, Stay strong and know that he continues to live in our heart. My sympathies.

برادر شما مهربانترین و شجاع‌ترین شخصی است که من تاکنون ملاقات کرده‌ام، قوی باشید و بدانید که او همچنان در قلب ما زندگی می‌کند. همدردی من را بپذیرید.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

Every time you miss him, search in your heart, there you can feel him, be with him and embrace him. May his gentle soul rest in peace.

هر گاه که دلتنگ او می‌شوید، به قلبتان رجوع کنید، همراه او باشید و او را در آغوش بکشید. باشد که روح او در آرامش باشد.

 

بیشتر بخوانید: مجموعه پیام تسلیت فوت برادر

 

پیام تسلیت به انگلیسی برای فوت خواهر

I am forever grateful for the opportunity to know your sister and I will surely miss her warm smile, my deepest sympathies.

از این که فرصت آشنایی با خواهرتان را داشتم همیشه شکرگزار خواهم بود و قطعا برای لبخند گرمش دلتنگ خواهم شد. همدردی صمیمانه‌ی من را بپذیرید.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

In this sad time, I would like to extend my heartfelt condolences to you and your family on the painful exit of your dear sister. She was so important to our world, and will never be forgotten.

در این زمان ناراحت کننده، مراتب تسلیت خود را به شما و خانواده‌تان برای فقدان دردناک خواهر عزیزتان، عرض می‌کنم. او برای ما بسیار مهم بود و هیچگاه فراموشش نخواهیم کرد.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

I am sorry to hear about your sister, she lived a fabulous life and was an inspiration to everyone who knew her. My deepest condolences.

راجع به خواهرتان متاسفم، او زندگی محشری داشت. برای همه‌ی کسانی که او را میشناختند، الهام‌بخش بود. تسلیت صمیمانه‌ی مرا بپذیرید.

 

پیام تسلیت به انگلیسی

 

بیشتر بخوانید: ۲۵ پیام تسلیت فوت خواهر با مضامینی عمیق و احساسی

 

پیام تسلیت انگلیسی به مناسبت فوت فرزند

I can’t imagine what your family must be feeling right now, but I want you to know that I’m just a phone call away if there is anything I can do to help you get through this. My heartfelt condolences.

نمی‌توانم احساسی که اکنون خانواده‌ی شما دارد را تصور کنم، اما با یک تلفن من آن‌جا خواهم بود و هرکاری از عهده‌ام بربیاید انجام می‌دهم تا بر این شرایط فایق آیید. تسلیت صمیمانه‌ی مرا بپذیرید.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

We will never forget the image of his / her energetic and bright face. May God grant him eternal rest and the family the strength to bear his / her untimely passing.

ما هرگز چهره‌ی پرانرژی و نورانی او را فراموش نخواهیم کرد. باشد که خداوند او را بیامرزد و به خانواده‌اش برای تحمل این درگذشت، صبر عطا کند.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

She / He will always be remembered, as I will forever hold her / his in my heart. God rest her /his soul.

او همیشه در یادها خواهد ماند، همانگونه که همیشه در قلب من خواهد ماند. خداوند او را بیامرزد.

 

بیشتر بخوانید: زیباترین پیام های تسلیت درگذشت فرزند

 

پیام تسلیت به انگلیسی برای فوت معلم و مربی

Accept my deepest sympathies. His dedicated tutorship and unrelenting discipline formed the bulk of my life’s foundation.

همدردی‌ عمیق من را بپذیرید. تدریس منحصر به فرد و نظم و انضباط زیاد او، بخش عمده‌ی پایه و اساس زندگی من را تشکیل داد.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

It’s so sad that my great mentor is gone so soon. I pray his family finds the love and strength needed to forge ahead in his huge absence. My deepest sympathies.

خیلی ناراحت کننده است که چنین معلمی اینقدر زود پر کشیده است. من دعا می‌کنم که خانواده وی در غیاب عظیم او، عشق و قدرت لازم برای پیشرفت را پیدا کنند. همدردی صمیمانه‌ی مرا بپذیرید.

⁕ ❤ ⁕ ❤ ⁕

I will forever cherish his leadership and guidance. I will carry him forever in my heart. Please accept my heartfelt condolences.

من همیشه رهبری و هدایت او را گرامی خواهم داشت. من او را برای همیشه در قلب خود نگه خواهم داشت. لطفاً تسلیت صمیمانه من را بپذیرید.

 

پیام تسلیت به انگلیسی همراه با ترجمه

 

بیشتر بخوانید: پیام تسلیت به همکار (ادبی، رسمی و صمیمانه)

 

سخن آخر

بسته به نسبت شخص فوت شده می‌توانید پیام‌های تسلیتی از صمیم قلبتان ارسال کنید تا خود را در غم آنان شریک کنید. اگر به دنبال این هستید که پیام‌های تسلیتی را که به منظور ابراز همدردی برایتان ارسال شده پاسخ دهید، بد نیست تا سری هم به مجموعه بهترین جواب‌های پیام تسلیت بزنید. برایمان بنویسید که کدامیک از پیام‌های تسلیتی که خواندید برایتان دلنشین‌تر و تأثیرگذارتر بود؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما و دیگر مخاطبین ستاره در میان بگذارید. 

برگرفته از: prisonerofclass

طبقه بندی:


ستاره
Logo