صحبت های دردناک خانواده یکی از قربانیان پرواز اوکراین

شاهین صمدپور، مستند ساز و گزارشگر اجتماعی با خانواده یکی از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراین مصاحبه کرد. خانواده ای که فرزندی به نام سعید، دانشجوی سابق دانشگاه تهران و مدال آور المپیاد ریاضی را در این حادثه از دست دادند.

ستاره | سرویس چهره‌ها – سعید از دانشجویان اسبق دانشگاه تهران و نخبه‌های ایران، یکی دیگر از قربانیان سقوط پرواز اوکراین بود که به همراه همسرش در این پرواز کشته شدند. شاهین صمدپور ویدیویی را از مصاحبه‌اش با خانواده سعید در صفحه اینستاگرامش قرار داد.

 

شاهین صمدپور:
«کاش کشوری داشتیم که جای فرار مغزها نخبه های کشورهای دیگه میومدن ایران»

ستاره
Logo