شرط مادر غزاله برای بخشیدن آرمان (فیلم)

در پی به عقب افتادن اجرای حکم آرمان قاتل غزاله و کشیده شدن ماجرا به فضای مجازی، مادر غزاله با شاهین صمدپور، مستندساز تلویزیون مصاحبه کرد تا مردم یک بار هم ماجرا را از زبان مادر غزاله بشنوند و قضاوت کنند.

ستاره
Logo