پیغام علیرضا جهانبخش پس از سوپر گلش به چلسی

علیرضا جهانبخش که در بازی چهارشنبه شب تیمش مقابل چلسی، با سوپر گل خود تیمش را از شکست نجات داد در پیغامی از حمایت هوادارنش تشکر کرد.


ستاره
Logo