تمام حواشی کنسرت محمدرضا گلزار در تهران (فیلم)

کنسرت محمدرضا گلزار که اخیرا در تهران برگزار شد با حواشی زیادی همراه بود. حضور مادربزرگش در کنسرت و معرفی او به هواداران، در آغوش گرفتن گلزار توسط هوادار و گرفتن سلفی با او در زمان اجرا روی سن از جمله این حواشی بود.

ستاره
Logo