هجوم دو هوادار به شادمهر در کنسرت استانبول! (فیلم)

چند شب گذشته شادمهر عقیلی کنسرتی در استانبول برگزار کرد که در حین اجرا روی سن دو هوادار به روی سن رفتند و به او حمله کردند. شادمهر نیز بدون توقف به خواندن خود ادامه داد.

ستاره
Logo