استوری هنرمندان در اینستاگرام برای آلودگی هوای تهران

به خاطر آلودگی هوای تهران، امروز سه شنبه، مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران و همچنین بسیاری از شهر‌های دیگر این استان تعطیل شد. به دنبال انتشار این خبر، تعدادی از چهره‌های هنری کشور استوری‌هایی را در اینستاگرام برای این مهمان ناخوانده منتشر کردند.

ستاره
Logo