تزیین جنجالی کیک با ورق طلا در برنامه آشپزی تلویزیون!

چند روز قبل و در جریان آموزش پخت و تزیین کیک در برنامه آشپزی تلویزیون، کارشناس آشپزی برنامه حین تزیین کیک آماده شده از ورق طلا استفاده کرد که واکنش‌های منفی فراوانی را به همراه داشت.

ستاره | سرویس چهره‌ها – واکنش‌های بسیار به تزیین کیک با ورق طلا در تلویزیون موجب شد تا روز بعد مجری برنامه از بینندگان برنامه آشپزی بخاطر این مساله عذرخواهی کند. 


ستاره
Logo