درخواست طعنه آمیز علی ضیا از رییس جمهور (فیلم)

علی ضیا در برنامه خود از رییس جمهور درخواست کرد تا با مردم صحبت نکند! او این خواسته را به دنبال صحبت‌های چند روز گذشته دکتر روحانی مبنی بر بی‌خبری ایشان از زمان افزایش قیمت بنزین و به کنایه عنوان نمود.

ستاره
Logo