افشاگری مجری تلویزیون از قدرت مافیای سیگار در ایران (فیلم)

نیما کرمی مجری تلویزیون کشورمان در برنامه صبحی دیگر که از شبکه آموزش پخش می‌شود به قدرت مافیای سیگار در گران نشدن آن و اثر آن بر افزایش قیمت بنزین اشاره کرد.

ستاره | سرویس چهره ها – گرانی بنزین موجب بوجود آمدن اعتراضات گسترده‌ای در داخل کشور شد و خسارات فراوانی را نیز به جای گذاشت. این در حالیست که رییس جمهور در یکی از نشست‌های خود عنوان نمودند که همانند مردم عادی اطلاعی از زمان دقیق افزایش قیمت بنزین نداشته‌اند!

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo