پست مشترک سلبریتی ها برای حوادث آبان 98

به دنبال حوادث ناگواری که در پی گرانی بنزین در اواخر آبان ماه امسال در کشور رخ داد، از روز گذشته بسیاری از هنرمندان و چهره‌های مطرح کشورمان با انتشار پستی مشترک در اینستاگرام و با هشتگ صدای آبان 98 به این اتفاقات واکنش نشان دادند.

ستاره | سرویس چهره ها – بسیاری از هنرمندان کشورمان عکس و کپشن مشترکی را در صفحات اینستاگرامی خود در واکنش به اتفاقات آبان ماه امسال منتشر کرده‌اند. رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، فرهاد توحیدی و… جزو نخستین امضا کنندگان این متن هستند.

پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98

پست مشترک سلبریتی ها برای حوادث آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98

تبلیغات در ستارهپست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای اتفاقات آبان 98


پست مشترک سلبریتی ها برای حوادث آبان 98نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo