پست‌های تند و تیز سلبریتی‌ها برای وضع اینترنت در کشور

به دنبال افزایش قیمت بنزین و رخ دادن برخی اعتراضات در کشور، اینترنت بین الملل برای چند روز در کشور قطع بود. چند روزی می‌شود که در بسیاری از مناطق کشور اینترنت بین الملل در دسترس قرار گرفته است.

ستاره | سرویس چهره‌ها – بسیاری از هنرمندان کشورمان به تازگی با انتشار پست و استوری در اینستاگرام به وضعیت پیش آمده برای بنزین و اینترنت در کشور اعتراض کردند. 

پست‌های تند و تیز سلبریتی‌ها برای وضع اینترنت در کشور

محمد لقمانیان:

«قطع کردن اینترنت احساس حقارت داد و وصل کردنش به این شکل احساس حماقت( حمارت)! من همیشه دوست دارم لبخند به لبهای مردم نازنینم باشه. لقمه های خنده ای که براتون با جان و دل گرفته بودم رو به احترام حال هموطنان نازنینم نگه داشتم تا بعدا تو زنگ تفریح با هم نوش جان کنیم.
یه کم اعصابامون آروم بشه بعد..
البته اگه اینترنتی یا اینستاگرامی وجود داشته باشه در آینده!!»


پست‌های تند و تیز سلبریتی‌ها برای وضع اینترنت در کشور


پست‌های تند و تیز سلبریتی‌ها برای وضع اینترنت در کشور


پست‌های تند و تیز سلبریتی‌ها برای وضع اینترنت در کشور

امیر نوری:

«خیلی خوبه»


پست‌های تند و تیز سلبریتی‌ها برای وضع اینترنت در کشور


پست‌های تند و تیز سلبریتی‌ها برای وضع اینترنت در کشور


پست‌های تند و تیز سلبریتی‌ها برای وضع اینترنت در کشور


پست‌های تند و تیز سلبریتی‌ها برای وضع اینترنت در کشور

شیلا خداداد:

«دوستان مشکل قیمت بنزین بودااا.نه قطع شدن اینترنت»


پست‌های تند و تیز سلبریتی‌ها برای وضع اینترنت در کشور


پست‌های تند و تیز سلبریتی‌ها برای وضع اینترنت در کشور


ستاره
Logo