بنزین و ما مردم همیشه در آزمون ایران! (فیلم)

رییس جمهور کشورمان در جلسه هیئت دولت ضمن اشاره به حواشی یک هفته اخیر در کشور، از آن به عنوان آزمونی تاریخی که مردم ایران از آن سربلند بیرون آمده‌اند نام برد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – هفته گذشته و به دنبال گرانی ناگهانی بنزین، اعتراضاتی در کشور بوجود آمد که بعضا به درگیری کشانده شد. به دنبال این حوادث بود که اینترنت بین المللی در کشور قطع و بسیاری از کسب و کار‌های اینترنتی با مشکلاتی جدی همراه شد.  


ستاره
Logo