این توئیت کار دست رضا رشیدپور داد!

رضا رشیدپور دو روز قبل با انتشار توئیتی در صفحه خود مطلبی را درباره هجوم هکر‌ها به حساب‌های بانکی منتشر کرد. مطلبی که در نهایت واکنش رییس پلیس فتا را به دنبال داشت و بنظر می‌رسد که این مساله کمی برایش دردسر ساز شده باشد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: باتوجه به توئیت رضارشیدپور مبنی بر حمله هکری به حساب‌های بانکی و تشویش اذهان عمومی از دستگاه قضایی درخواست کردیم که با احضار این فرد به پلیس فتا موافقت کند؛ منتظر جواب هستیم. 


ماجرا از آنجا آغاز شد که رضا رشید پور توئیت پایین را در صفحه‌اش منتشر کرد. 

این توئیت رضا رشید پور کار دستش داد!


حدود سه ساعت پس از انتشار توئیت اول، رشیدپور توئیت زیر را در صفحه خود منتشر و از پاسخ مدیران بانک تشکر نمود.

این توئیت رضا رشید پور کار دستش داد!


با این وجود، قائله به همینجا ختم نشد و رییس پلیس فتا از دستگاه قضا خواسته تا با رضا رشیدپور بخاطر آنچه تشویش اذهان عمومی خوانده است برخورد شود. 

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo