تیکه مجید افشاری به سام اصغری و محمدرضا گلزار (فیلم)

مجید افشاری در برنامه "هفت"، به کنسرت پرحاشیه محمدرضا گلزار پرداخت و به حضور سام اصغری، نامزد ایرانی بریتنی اسپیرز در این کنسرت اشاره نمود.

ستاره
Logo