به دردسر افتادن کارگران آبفای آبادان بخاطر برنامه علی ضیا! (فیلم)

علی ضیا که در برنامه فرمول یک به مساله پرداخت نشدن حقوق کارگران آبفای آبادان پرداخته بود، به تازگی در برنامه خودش از تهدید کارگران این مرکز بخاطر رسانه‌ای کردن موضوع خبر داد.

ستاره
Logo