این مجری می‌گوید با شعور است، شما چه فکر می‌کنید؟ (فیلم)

حسین کلهر مجری پرحاشیه برنامه سلام صبح بخیر در مصاحبه خود با شهرام پوراسد، بازیگر سریال ستایش ۳، سوالاتی خانوادگی از او پرسید و شهرام پوراسد از پاسخ به این سوالات خودداری کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در این مصاحبه و هنگامیکه شهرام پوراسد از پاسخ به سوالات خانوادگی مجری برنامه خودداری کرد، حسین کلهر این سوالات را ناشی از کنجکاوی خود و گیر ندادنش به مهمان برنامه برای پاسخ دادن به این سوالات را ناشی از شعور خود عنوان کرد.

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo