صحبت‌های زیبای دکتر شفیعی کدکنی درباره استاد محمدرضا شجریان

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در پاسخ به سوالی که از ایشان درباره استاد محمدرضا شجریان پرسیده شد، پاسخی متواضعانه و تامل برانگیز دادند.


ستاره
Logo