وقتی میثاقی می‌خواهد به کیروش تیکه بیاندازد (فیلم)

محمدحسین میثاقی مجری و گزارشگر ورزشی، در صحبت خود با مهدی تاج، به خصوصیات اخلاقی مارک ویلموتس اشاره کرد و او را با کارلوس کیروش مقایسه نمود.


ستاره
Logo