خطر از بیخ گوش فریدون جیرانی گذشت (فیلم)

هفته گذشته شایعاتی مبنی بر وخامت حال فریدون جیرانی در فضای مجازی منتشر شد که بسیاری از کاربران فضای مجازی و همچنین هنرمندان کشور را نگران کرد.

ستاره
Logo