پست‌های اینستاگرام ریحانه پارسا در فراق گربه‌اش

چند روز پیش ریحانه پارسا پستی را در اینستاگرام منتشر کرد و از مردن گربه‌اش خبر داد. او پس از پاک کردن پست قبلی خود با انتشار پستی جدید برای گربه‌اش ابراز دلتنگی کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها –  چند سال قبل نیز هانیه توسلی پس از فوت گربه‌اش پستی را در اینستاگرام منتشر نمود که سر و صدای فراوانی در فضای مجازی به راه انداخت.

پست‌های اینستاگرام ریحانه پارسا در فراق گربه‌اش

ریحانه پارسا:

«با دو چشم خویش دیدم که جانم میرود؛ 

،پسرم ، همدمم


پست‌های اینستاگرام ریحانه پارسا در فراق گربه‌اش

پست‌های اینستاگرام ریحانه پارسا در فراق گربه‌اش

ریحانه پارسا:

«در خانه ام دنبال یک چهار پای کوچکم؛
دورم بگردد،قربانش بروم…»

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo