مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۰
کد خبر: ۳۵۴۹۵
دوستان خوب افراد ارزشمندی در زندگی ما محسوب می‌شوند، بنابراین بد نیست گاهی با یک جمله نشان دهیم حضورشان برای ما مهم است. برای این منظور فقط به یک متن رفاقتی سنگین و جذاب نیاز داریم.
۳۵ متن رفاقتی سنگین و جذاب
 
ستاره | سرویس سرگرمی – نباید تصور کرد که یک متن رفاقتی سنگین فقط برای ابراز ناراحتی‌ها و دلخوری‌ها نوشته می‌شود، زیرا گاهی این متن‌ها می‌توانند آنقدر تأمل برانگیز باشند که ساعت‌ها انسان را به فکر در مورد حفظ دوستی‌ها، رعایت آداب معاشرت با دوستان و ارج نهادن به مقام دوست وادارند. در این مطلب گلچینی از چند متن رفاقتی سنگین و جذاب را گردآوری کرده‌ایم و امیدواریم با خواندن آن‌ها کمی بیشتر تأمل کنیم و قدر رفاقت و معرفت در دوستی را بیشتر بدانیم.


متن رفاقتی سنگین و کوتاه

 

رفاقت را جای عشق در دلم سپردم تا با یاد دوستان
از درد هیچ عشقی نسوزم
به سلامتی تمای رفیق‌های بامرام
♦♦♦♦♦♦

هی، رفیق
زمان هست که وفاداری تورا اثبات می‌کند
نه زبان!
♦♦♦♦♦♦

به سلامتیه رفیقی که میتونست دورت بزنه، اما دورت گشت!
♦♦♦♦♦♦

در رفاقت مراقب آدم‌های تازه به دوران رسیده باش.
هرگز به دیواری که تازه رنگ شده، تکیه نباید کرد!
♦♦♦♦♦♦

رفیق…
مبادا “گرفته” باشی.
که شهری را برایت به نماز آیات وامیدارم...
♦♦♦♦♦♦

رفیق اونه که می‌تونی پیشش راحت از اشتباهاتت بگی
نه اونی که سعی میکنی جلوش بدون اشتباه باشی تا قبولت کنه.
♦♦♦♦♦♦

رفیق معامله فسخ شد
در قبال دنیا یک تار مویت را می‌خواستند ندادم
♦♦♦♦♦♦

می‌دانی رفیق
درد دل نمی‌کنم
زخمی که از عصب بگذرد
دیگر درد ندارد!
 

آدم‌ها را از قدمت دوستانشان بشناس، نه از تعداد دوستانشان...!
♦♦♦♦♦♦

رفاقت بار سنگینی ست!
کسی بر دوش می‌گیرد که یک دنیا “وفا” دارد…
♦♦♦♦♦♦

با هر رنگی رفاقت کن.
اما رفاقت را رنگ نکن
♦♦♦♦♦♦

رفیق
دلتنگ شدی پیش ماهم بیا
کمی غصه هست باهم می‌خوریم
 

۳۵ متن رفاقتی سنگین و جذاب

♦♦♦ متن رفاقتی سنگین ♦♦♦

 

متن رفاقتی انگلیسی

 
.Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don”t say
هر کسی چیزایی رو که شما می‌گین می‌شنود، اما دوستان به حرفای شما گوش می‌دهند ‎وبهترین دوستان ‎حرفایی رو که شما هرگز نمی‌گین می‌شنون.
♦♦♦♦♦♦

‏Dont write your name on sand, waves will wash it. Dont write your name on sky, wind may blow it
Write your name on hearts of your .friends, thats where it will stay
اسمت رو روی ساحل ننویس، چون امواج دریا اونو می‌شوره و محو می‌کنه، اسمتو رو آسمون ننویس، چون باد میوزه و اونو می‌بره
اسمتو تو قلب دوستات بنویس، اونجاست که برا همیشه باقی می‌مونه.
♦♦♦♦♦♦

Friends are God”s way of taking care of us.
دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.
♦♦♦♦♦♦

A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixed
the result is a colorful bridge between two hearts
دوستی عمیق مثل رنگین کمونه، وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می‌شن، نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.
♦♦♦♦♦♦

.A true friend is somebody who can make us do what we can
‎دوست حقیقی اوست که به ما توان می‌دهد که آنچه که در توان ماست به واقعیت تبدیل کنیم.
♦♦♦♦♦♦

.We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors are
kind enough for that but to do the like office for our spirits
دوست را برای غذا و پوشاک نمی‌خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎
دوست را خواهانیم تا همین‌ها را برای روحمان فراهم آورد..
 
 
Good FRIENDS CaRE for each Other
...CLoSE Friends UNDERSTaND each Other
…and TRUE Friends STaY forever
دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،
دوستان صمیمی یکدیگر را درک می‌کنند
و دوستان واقعی برای همیشه می‌مانند.
♦♦♦♦♦♦
 
True friends are like morning ,you can’t have them whole day
But can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & forever
دوستان حقیقی مثل صبح هستند، تو نمی‌توانی برای همه روز آن‌ها را داشته باشی
اما می‌توانی مطمئن باشی آن‌ها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.
♦♦♦♦♦♦

My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God
ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه داشتن دوستی مثل شماست، یک هدیه گرانبها از طرف خداوند..
♦♦♦♦♦♦
 
 
A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words
یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می‌دونه ‎و می‌تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می‌کنی ‎اونا رو واسه‌ات بخونه.
♦♦♦♦♦♦

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out
یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن.
♦♦♦♦♦♦

Stars has ۵ ends Square has ۴ ends Trinagle has ۳ ends Line has ۲ ends but Circle of our friendship has no end
ستاره پنج گوشه دارد، مربع چهار گوشه دارد، مثلث سه گوشه دارد، پاره خط دو انتها دارد، اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

۳۵ متن رفاقتی سنگین و جذاب

♦♦♦ متن رفاقتی سنگین ♦♦♦

 

متن رفاقت و معرفت در دوستی

 
به سلامتی کسی که وقتی بردم، گفت: اون رفیق منه
و وقتی باختم گفت: من رفیقتم...
♦♦♦♦♦♦

یه عاشق میگه: اگه اتفاقی برات بیفته میمیرم!
اما یه رفیق میگه: اگه بمیرم هم نمیذارم برات اتفاقی بیفته …
♦♦♦♦♦♦

یه رفیق خوب میشه که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که موتور و اتومبیل نداشته باشه
یه رفیق خوب میشه که پولدار نباشه و لباس‌های مارک نپوشه.
اما یه رفیق خوب باید یه ذات مفید و یه قلب مهربون و با معرفت داشته باشه
♦♦♦♦♦♦

میگن به یکی که گفتی نوکرتم
از “نون” نفس تا “میم” مرگ باهاش باش
نوکرتم رفیق
♦♦♦♦♦♦

قحطی رفیق می‌آید نه هفت سال بلکه هفتصد سال!
در سیلوی قلبم ذخیره و پنهانت می‌کنم، بگو کنعانیان منتظر نباشند!
تقسیم شدنی نیستی حتی اگر یعقوب بیاید!
♦♦♦♦♦♦

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم
 
همچنین بخوانید: ۳۰ متن تشکر رسمی از دوست

ارزش قلب به عشق، ارزش سخن به صداقت، ارزش چشم به پاک
ارزش دوست به وفاست، ولی ارزش دوست بامعرفت من به اندازه تمام دنیاست..
♦♦♦♦♦♦

تو کلاس آئین نامه سرهنگه پرسید: کی می‌دونه کجا دور زدن ممنوعه؟
یکی دستشو بلند کرد و گفت: ” تو رفاقت ”!
♦♦♦♦♦♦

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه‌ی هم در می‌آیند.
بیشتری‌های خودشان را به رُخ کمتری‌های دیگری نمی‌کشند.
دوستان واقعی و بامعرفت، هم اندازه‌اند!
♦♦♦♦♦♦

رفیق عزیزم
صبرت که تمام شد
نرو
تازه معرفت از آن لحظه شروع می‌شود.
♦♦♦♦♦♦

تنها چیزی که یارانه‌ای نشد رفاقته
چون نتونستن روش قیمت بزارن مخلص همه‌ رفقای با معرفت
♦♦♦♦♦♦

همه آدم‌ها...
ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ نمی‌کند.
ﻭ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ دلت نمی‌گیرد...
ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ‌ﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺕ می‌شوند
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ میﮑﻨﺪ...
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ...
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﯼ...
ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ نباید ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ و بامعرفت هستند...
انگیزه ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺪ...
ﺑﺎﻳﺪ همیشه ﺑﺎﺷﻨﺪ
تا آخر دنیا...
 

سخن آخر

امیدواریم خواندن این جملات رفاقتی برای شما جالب و جذاب بوده باشد، اما اگر به دنبال متن‌های بیشتری در مورد دوست هستید، خواندن مطلب جملات ناب، زیبا و مفهومی در مورد دوست نیز خالی از لطف نخواهد بود. در پایان مثل همیشه با آغوش باز، منتظر دریافت نظرات و پیشنهادهای شما در ستاره هستیم.
مریم زارعی
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
چهره‌ها در ستاره