بازیگران زن حاضر در ورزشگاه آزادی چه کسانی بودند؟ (فیلم و عکس)

در دیدار روز پنجشنبه تیم ملی ایران مقابل کامبوج، بانوان کشورمان برای نخستین بار و به طور رسمی اجازه حضور در ورزشگاه آزادی را بدست آوردند. تعدادی از بازیگران کشورمان نیز در میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه، حضور داشتند.

ستاره | سرویس چهره‌ها – دنیا مدنی، نیلوفر رجایی‌فر، شادی کرمرودی، سارا و نیکا فرقانی از جمله چهره‌هایی بودند که در استادیوم آزادی حاضر بودند.  


بازیگران زن حاضر در ورزشگاه آزادی چه کسانی بودند؟ (فیلم و عکس)

بازیگران زن حاضر در ورزشگاه آزادی چه کسانی بودند؟ (فیلم و عکس)

بازیگران زن حاضر در ورزشگاه آزادی چه کسانی بودند؟ (فیلم و عکس)

بازیگران زن حاضر در ورزشگاه آزادی چه کسانی بودند؟ (فیلم و عکس)

بازیگران زن حاضر در ورزشگاه آزادی چه کسانی بودند؟ (فیلم و عکس)

بازیگران زن حاضر در ورزشگاه آزادی چه کسانی بودند؟ (فیلم و عکس)

بازیگران زن حاضر در ورزشگاه آزادی چه کسانی بودند؟ (فیلم و عکس)

بازیگران زن حاضر در ورزشگاه آزادی چه کسانی بودند؟ (فیلم و عکس)


ستاره
Logo