حکم سنگین حبس در انتظار سحر تبر (فیلم)

سحر تبر یکی از اینفلوئنسر‌های پرحاشیه اینستاگرام بود که چند روز قبل و به دستور دادسرای ارشاد بازداشت شد. اتهامات مختلفی به او وارد شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به هنجارشکنی، تحصیل مال نامشروع، ترویج خشونت و... اشاره کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – از دیگر چهره‌هایی که به خاطر فعالیت‌های غیرعادی اش در اینستاگرام بازداشت شده و هم اکنون نیز در حبس به سر می‌برد محسن افشانی است. در تیرماه سال ۹۸ بود که انتشار ویدیویی از او در اینستاگرام، به عنوان مصداق تبلیغ استفاده از سلاح گرم و سرد معرفی گردید و به همین اتهام محسن افشانی روانه زندان شد. یک ماه پس از دستگیری محسن افشانی، سخنگوی قوه قضاییه از یکسال حبس قطعی او خبر داد (محسن افشانی به یک‌سال حبس قطعی محکوم شد).

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo