نوید جان، انگلیسی را بیخیال تو فقط بازی کن!

به تازگی در فضای مجازی فیلمی از انگلیسی صحبت کردن نوید محمدزاده در یکی از جشنواره‌های خارجی منتشر شده است. ضعف او در انگلیسی صحبت کردن تا اندازه‌ای است که موجب خنده حضار داخل سالن می‌شود.

ستاره | سرویس چهره‌ها – مساله عدم تسلط برخی هنرمندان و حتی برخی از مسئولین کشور به زبان انگلیسی مساله تازه‌ای نیست. این معضل مخصوصا خودش را زمانی نشان می‌دهد که این افراد در همایش‌ها و مجالس بین المللی مجبور می‌شوند که چند کلمه‌ای به زبان انگلیسی صحبت کنند.  

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo