قهر 10 روزه طناز طباطبایی و هومن سیدی بر سر چه بود؟ (فیلم)

طناز طباطبایی با حضور در برنامه "کافه آپارت" فریدون جیرانی، درباره خصوصیات هومن سیدی حین انجام کار گفت و خاطره‌ای از قهر کردنش با هومن تعریف کرد.

ستاره
Logo