شهاب حسینی یا نوید محمدزاده؟ (پاسخ طناز طباطبایی)

طناز طباطبایی بازیگر باسابقه کشورمان به سوال فریدون جیرانی درباره مقایسه بین شهاب حسینی و نوید محمدزاده در برنامه‌اش پاسخ داد. شما بازی کدامیک از این دو هنرمند خوب کشورمان را ترجیح می‌دهید؟

ستاره
Logo