آشتی کنان رضا صادقی و نگین پارسا در اینستاگرام (فیلم)

رضا صادقی خواننده مطرح کشور، پستی را در اینستاگرام برای نگین پارسا، خواننده و نوازنده، منتشر کرد. مشابه این حرکت را نیز نگین پارسا در اینستاگرام خود برای رضا صادقی انجام داد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – نگین پارسا پیش از این در تعدادی از کنسرت‌های رضا صادقی به عنوان خواننده و نوازنده حضور داشته است. بنظر می‌رسد که به‌خاطر اختلافاتی، نگین پارسا مدتی همکاری خود را با رضا صادقی و گروهش قطع کرده بود که انتشار این پست‌ها از سوی دو طرف نشان از عادی شدن روابط و ادامه همکاری بین این دو هنرمند دارد.  

رضا صادقی:
«زمان تعيين ميكند كه چه كسى را در زندگى ملاقات كنى، قلبت تصميم ميگيرد كه چه كسى را در زندگى ميخواهى، و رفتارت تعيين ميكند كه چه كسى در زندگيت بماند.»

دل و قلوه گرفتن رضا صادقی و نگین پارسا در اینستاگرام! (فیلم)

دل و قلوه گرفتن رضا صادقی و نگین پارسا در اینستاگرام! (فیلم)

دل و قلوه گرفتن رضا صادقی و نگین پارسا در اینستاگرام! (فیلم)

دل و قلوه گرفتن رضا صادقی و نگین پارسا در اینستاگرام! (فیلم)

دل و قلوه گرفتن رضا صادقی و نگین پارسا در اینستاگرام! (فیلم)


نگین پارسا:

«ما آدمها با كسانى دچار قهر و آشتى ميشيم كه برامون عزيزند و ارزش دارند
و همون هر بار قهر كردنا، خودش بخشى از اون رفاقته و در امتدادِ مسير همون دوستيه.

عمو رضاى عزيزم
يكى از بهترين و با معرفت ترين دوستانم
نه تنها براى من، بلكه براى همه مردم تو قلب مائيد شما»

دل و قلوه گرفتن رضا صادقی و نگین پارسا در اینستاگرام! (فیلم)


ستاره
Logo