سلفی سحر ولدبیگی با همسرش + عکس

سحر ولدبیگی عکسی از خود در کنار همسرش به اشتراک گذاشت.

سحر ولدبیگی با انتشار عکس زیر در کنار همسرش نوشت:

” قلبم مالامال از شکرگزاری برای موهبت زندگی است

کمک کن تا داستان زندگی ام را به همان زیبایی بیافرینم که تو جهان را آفریدی کمک کن تا آیین مهر و مهربانی را سرلوحه زندگیم قرار دهم

کمک کن تا به جای تسلی خواهی تسلی بخشم

کمک کن به جای درک شدن درک کنم

کمک کن که بی هیچ قید و شرطی خودم را دوست بدارم تا بتوانم عشق را با تمامی انسانها سهیم شوم.”

سحر ولدبیگی و همسرش-عکس جدید سحر ولدبیگی و همسرش-عکس سحر ولدبیگی و همسرش


ستاره
Logo