دیالوگ های ماندگار هری پاتر (۲۰ جمله تاثیرگذار و زیبا)

دیالوگ های ماندگار هری پاتر در قالب 20 جمله زیبا و تاثیرگذار در این مطلب آمده است. دیالوگ های ماندگار هری پاتر به زبان انگلیسی و فارسی که باید خواند!

دیالوگ های ماندگار هری پاتر

ستاره | سرویس سرگرمی – کمتر کسی پیدا می‌شود که با کتاب‌ها و فیلم‌های هری پاتر آشنا نباشد. سری فیلم‌های هری‌ پاتر در مجموع شامل هشت نسخه است و تمامی این فیلم‌ها بر اساس کتاب‌هایی به همین نام‌ ساخته شده است. جی.کی.رولینگ نویسندگی این کتاب‌ها را برعهده داشت. در این مطلب قصد داریم دیالوگ های ماندگار هری پاتر به زبان انگلیسی و فارسی را برایتان ارائه دهیم؛ همراه ما باشید.

 

دیالوگ های ماندگار هری پاتر به زبان انگلیسی و فارسی

.1.

It does not do well to dwell on dreams and forget to live.
Albus Dumbledore

این اصلا خوب نیست که به رویاها بپردازیم و زندگی را فراموش کنیم.
آلبوس دامبلدور

.2.

To the well-organized mind, death is but the next great adventure.
Albus Dumbledore

از نظر ذهن سازمان دهی شده و آماده، مرگ ماجراجویی بزرگ بعدی است.
آلبوس دامبلدور

.3.

Harry, suffering like this proves you are still a man! This pain is part of being human
THEN I don’t want to be human

دامبلدور: هری، رنج کشیدن نشون میده تو هنوز یک انسانی! درد بخشی از انسان بودنه.
هری فریاد زد: پس من نمی‌خوام انسان باشم.

.4.

Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light

شادی رو میشه تو تاریک‌ترین لحظات پیدا کرد، فقط اگه یه نفر یادش باشه که چراغو روشن کنه

.5.

It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.
Albus Dumbledore

ایستادگی در برابر دشمنان به شجاعت زیادی نیاز دارد، اما ایستادگی در برابر دوستانمان نیز به همان اندازه!
آلبوس دامبلدور

 

بهترین دیالوگ های ماندگار هری پاتر

دیالوگ های ماندگار هری پاتر

 

.6.

If you want to know what a man’s like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals

اگه واقعا میخوای یه نفرو بشناسی ببین با زیردستاش چطوری رفتار می‌کنه نه با هم سطح‌هاش!

.7.

It does not do well to dwell on dreams and forget to live

هری در دنیای خیالات سر کردن و فراموش کردن زندگی کاری رو پیش نمی‌بره.

.8.

Greatness inspires envy, envy engenders spite, and spite spawns lies

بزرگی، حسادت را متجلی می‌کند. حسادت، کینه می‌آفریند و کینه دروغ می‌زاید.

.9.

We’ve all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on.

همه ما در درونمان روشنی و تاریکی داریم. آنچه مهم است این است که کدام را انتخاب می‌کنیم.

.10.

It matters not what someone is born, but what they grow to be

مهم نیست هر کسی چه جوری به دنیا بیاد، اما مهمه که چه جوری بزرگ بشه.

.11.

The mind is a complex and many-layered thing, Potter… or at least, most minds are

ذهن یک چیز پیچیده و چند لایه است پاتر … یا حداقل، اکثر ذهن‌ها اینجوری هستند.

.12.

Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open to each other

تفاوت‌های عادت و زبان هیچ است، اگر اهداف ما یکسان باشند و قلب ما به روی هم باز باشد.

.13.

To the well-organized mind, death is but the next great adventure

در یه ذهن خوب سازمان یافته، مرگ چیزی نیست جز ماجراجویی بزرگ بعدی.

 

زیباترین ديالوگ هاي ماندگار هري پاتر

بهترین و زیباترین دیالوگ های ماندگار هری پاتر

 

.14.

Hearing voices no one else can hear isn’t a good sign, even in the wizarding world.
Ron Weasley

شنیدن صداهایی که هیچ کس دیگری نمی تواند بشنود ، حتی در دنیای جادوگران نشانه خوبی نیست.
ران ویزلی

.15.

Honestly, if you were any slower, you’d be going backward.
Draco Malfoy

صادقانه بگویم ، اگر سرعت کمتری داشتید ، عقب می رفتید.
دراکو مالفوی

.16.

But you know, happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.
Albus Dumbledore

می دانید، اگر کسی فقط بلد باشد که چراغ را روشن کند، سعادت را حتی در تاریک ترین زمان ها می توان بیابد. 
آلبوس دامبلدور

.17.

It matters not what someone is born, but what they grow to be.
Albus Dumbledore

مهم این نیست که کسی چه متولد می شود بلکه مهم است که چه کسی به وجود می آید.
آلبوس دامبلدور

.18.

Your devotion is nothing more than cowardice. You would not be here if you had anywhere else to go.
Voldemort

ارادت شما نامردی بیش نیست. اگر جای دیگری برای رفتن داشته باشید اینجا نخواهید بود.
ولدمورت

.19.

Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open.
Albus Dumbledore

تفاوتهای رفتاری و زبانی ما چیزی نیست، اگر اهداف ما یکسان و قلبهایمان باز باشد.
آلبوس دامبلدور

.20.

We’ve all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on. That’s who we really are.
Sirius Black

همه ما درونمان نور و تاریک است. آنچه مهم است بخشی است که انتخاب می کنیم براساس آن عمل کنیم. این همان واقعی است که ما هستیم.
سیریوس بلک

 

سخن آخر

تمامی فیلم‌های هری پاتر در بین ۵۰ فیلم پرفروش تاریخ قرار دارد و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست؛ پس بدیهی است که این فیلم ها پر از دیالوگ های ناب و ماندگار باشند. ما نیز سعی کردیم زیباترین دیالوگ های ماندگار فیلم هری پاتر را در این مطلب برایتان بیاوریم که امیدواریم از خواندن آنها لذت برده باشید.

شما می توانید گلچینی از بهترین دیالوگ های ماندگار انگلیسی با ترجمه را نیز در ستاره بخوانید.


ستاره
Logo