پیانو زدن رضا قوچان نژاد با پسر کوچکش، دوران (فیلم)

رضا قوچان نژاد، کلیپ کوتاهی را در اینستاگرام خود از پیانو زدنش با دوران، پسرش، منتشر کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها –  در این بخش، فیلم پیانو زدن رضا قوچان نژاد با پسرش را خواهیم دید. 


ستاره
Logo