لیست ضرب المثل های حرف ل به همراه معنی

لقمه را باید به اندازه دهان برداشت، لی‌لی به لالای کسی گذاشتن، لفت و لعاب دادن، لب چشمه می‌روم خشکه می‌شه و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ل شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.

لیست ضرب المثل های حرف ل به همراه معنی

فهرست انواع ضرب المثل با حرف ل

 •  لام تا کام صحبت نکردن

      کم‌ترین سخنی بر زبان نیاوردن.

 

 • لب چشمه می‌روم خشکه می‌شه

      بسیار بدشانس و بدقدم بودن.

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • لفت و لعاب دادن

      وسواس به خرج دادن و تشریفات بیهوده در مورد چیزی، طول و تفصیل دادن کاری.

 

 • لق لقه زبان

      بر زبان آوردن مکرر کلمه و موضوعی، به طوری که مدام فقط راجع به همان چیز صحبت شود.

 

 • لقمه را باید به اندازه دهان برداشت

      در انجام و انتخاب کار یا همسر، باید به اندازه وسع و توان و شأن خود پیش رفت و قدم برداشت.

 

 • لقمه را دور سر چرخاندن (از پشت سر در دهان گذاشتن)

      پیچاندن و سخت کردن کار و آن را از مسیر درست و کوتاه انجام ندادن.

 

 • لنترانی گفتن

      در اصطلاح یعنی متلک و بد و بی‌راه گفتن به کسی، اما ریشه لغوی آن بر می‌گردد به کلمه عربی لَن ترانی: یعنی مرا نخواهی دید. حضرت موسی از خداوند خواست تا بتواند او را با چشم ظاهر ببیند و خداوند در جواب این درخواست غیر ممکن و ردّ آن به موسی لَن ترانی گفت یعنی: هرگز نمی‌توانی مرا ببینی.

 

 • لُنگ انداختن

      هنگامی که کسی یا چیزی در مقابل کس یا چیز برتر و بالاتر کم بیاورد.

 

 • لولو سر خرمن

      آدم بی‌مصرف، در حد مترسک.

 

 • لی‌لی به لالای کسی گذاشتن

      لوس کردن و به دل کسی را آمدن.

 

 • لیلی زن بود با مرد؟!

      طعنه به آدم گیج و خنگی که مطلب واضحی را نداند و از آن چیزی سر در نیاورد.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 


سایر ضرب المثل‌های فارسی و ایرانی به ترتیب حروف الفبا:

الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ
 ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف
 ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی    


ستاره
Logo