لیست ضرب المثل های حرف ف به همراه معنی

فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره، فکر نان باش که خربزه آب است، فیل هوا کردن، فیلش یاد هندوستان کرده و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ف شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.

لیست ضرب المثل های حرف ف به همراه معنی

فهرست انواع ضرب المثل با حرف ف

 • فاتحه‌اش خوانده است

      کسی یا چیزی که عمرش به سر آمده و باید قیدش را زد و از آن دل کند.

 

 • فتیله را از گوش در آوردن

      قطع امید و صرف‌نظر، باز کردن گوش و شنیدن حرفی که آخرین امید ناامید می‌کند، فکری را از سر بیرون کردن. حاضر به شنیدن حرفی که به ضرر فرد می‌باشد.

 

 • فحش خورش خوبه

      در برابر فحش و بد و بیراه و توهین صبور و ملایم و بی‌رگ و بی‌اهمیت بودن.

 

 • فراموشی هم نعمتی است

      اگر انسان از این نعمت بی‌بهره بود، یاد همیشگی مسائل دردناک و غم و غصه دائمی او را از ادامه زندگی باز می‌داشت.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره!

      چون خصلت و ذات فضول اصلاح‌پذیر نیست، با اغراق می‌گویند حتی در جهنم هنگامی که در حال سوختن است نیز دست از وراجی و بیهوده‌گویی بر نمی‌دارد.

 

 • فکر کرده علی‌آباد هم شهری است

      اشاره کردن به کسی که امر بر او مشتبه شده و یا نادانسته و ساده‌انگارانه خود یا دیگری و یا امر کوچک و ناچیزی را بزرگ و مهم بداند و با غرور و رضایت بی‌جا به خود یا دیگری بنازد.

 

 • فکر نان باش که خربزه آب است

      سفارش یا نصیحت به کسی که از امور مهم و اصلی غافل شده و فکر و وقت خود را بر کارهای فرعی و چیزهای بیهوده و بیخودی صرف کند.

 

 • فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

      به کسی که جثه و اندام کوچک داشته باشد و در عوض بسیار پر هنر و زبر و زرنگ باشد.

 

 • فلنگ را بستن

      آهسته و ناگهانی در رفتن، جیم شدن.

 

 • فاره چون بلند شود سرنگون گردد

      هر اوجی حضیضی و هر خیزی افتی دارد، کسی که در اوج غرور و برتری باشد عاقبت به خواری و حقارت می‌رسد.

 

 • فوت کوزه‌گری

      علم استادی و خبرگی، لِم کار. ریزه‌کاری‌هایی که در اثر تجربه زیاد و مهارت بالای استاد بدست آید.

 

 • فهمیدی شوخی، نفهمیدی جدی

      گوینده حرف دل خود را به جهت جلوگیری از ناراحتی طرف با شوخی بزند و اگر طرف متوجه شد آن را شوخی تلقی کند.

 

 • فیلش یاد هندوستان کرده

      به یاد گذشته و کسی یا چیزی یا جای مورد علاقه خود افتادن و شوق بازگشت به آن پیدا کردن.

 

 • فیل و فنجان

      دو شخص یا دو چیز که از نظر جثه و ظاهر ناهماهنگ بوده و یکی بزرگ باشد.

 

 • فیل هوا کردن

      کار بزرگ و سخت غیرممکن.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی


سایر ضرب المثل های ایرانی و فارسی به ترتیب حروف الفبا:

الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ
 ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف
 ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی    


ستاره
Logo