خبر جدید مهم از مذاکرات وین به نقل از اولیانوف

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتی نوشت: در جمع‌بندی نتایج دو هفته ارزیابی درباره احیای برجام می‌توانیم با رضایت بگوییم که مذاکرات وارد مرحله تهیه پیش‌نویس شده است.

خبر جدید مهم از مذاکرات وین

ستاره | سرویس اخبار – «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتی نوشت: در جمع‌بندی نتایج دو هفته ارزیابی درباره احیای برجام می‌توانیم با رضایت بگوییم که مذاکرات وارد مرحله تهیه پیش‌نویس شده است.

 با راهکارهای عملی هنوز فاصله زیادی داریم اما از فقط صحبت کردن به توافق کردن روی گام‌های مشخص برای حرکت به‌سمت اهداف رسیده‌ایم
منبع: برنا


ستاره
Logo