آموزش مدل بافت ساق دست چین چین با میل

ساق دست از بافتهای مورد علاقه خانم هاست.در این مطلب به آموزش مدل بافت ساق دست چین چین پرداخته ایم که با میل بافته می شود و الگوی آسانی دارد.

ستاره | سرویس خانه داری – این مدل ساق دست بافتنی بسیار ظریف و زیباست که بیشتر خانم ها از آن استقبال می کنند. با آموزش مدل بافت ساق دست چین چین که ستاره برای شما آماده کرده است همراه شوید.

 

عکس مدل بافت ساق دست چین چین با میل

 

مهارت های لازم در آموزش مدل بافت ساق دست چین چین

  • دو تا یکی: 2 دانه را با هم یکی کردن
  • دوتا یکی جابجا: دانه دوم را با دانه اول مثل پیچ جابجا کنید بعد دو دانه را از زیر باهم ببافید.
  • سه دانه یکی جابجا: دانه دوم و دانه اول را مثل پیچ جابجا کنید بعد این دو دانه را با دانه سوم باهم از زیر ببافید.
  • کشبافت: یک دانه زیر، یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر، یک رج رو

وسایل مورد نیاز برای بافت ساق دست

  • یک کلاف 100 گرمی
  • میل شماره 3 یا 3.5

 

آموزش مدل بافت ساق دست چین چین

آموزش مدل بافت چین ها

 

عکس  آموزش افت ساق دست چین چین با میل

 

برای شروع بافت،87 دانه سر اندازید.
رج 1:

همه دانه ها از زیر بافته می شوند.
رج 2:

رج دوم و تمام رجهای پشت دانه ها همانطور که دیده می شود بافته می شود.

رج 3:

دانه اول را رد کرده، 2 دانه از زیر را باهم یکی کنید، 11 دانه زیر،( به صورت جابجا 3 دانه را از زیر یکی کنید، 11 دانه زیر) پرانتز را تکرار کنید تا 3 دانه آخر میل، به صورت جابجا 2 دانه را از زیر یکی کنید، 1 دانه زیر.

رج 5:

دانه اول را رد کرده، 2 دانه از زیر را باهم یکی کنید، 9 دانه زیر،( به صورت جابجا 3 دانه را از زیر یکی کنید، 11 دانه زیر) پرانتز را تکرار کنید تا 3 دانه آخر میل، به صورت جابجا 2 دانه را از زیر یکی کنید، 1 دانه زیر.


رج های بعدی:

رج های فرد را به همین این حالت بافت که دانه ها کم می شود ادامه دهید تا فاصله کورها بشود 5 دانه و دانه ها بشود 39
بعد 5 رجکشبافببافید و این بافت بگذارید کنار.

یک بافت دیگر به همین شکل ببافید البته بدون رج های کشباف.

آموزش مدل بافت ساقه :

 

عکس آموزش مدل بافت ساقه در ساق دست

 

وقنی قسمت دوم بافت رسید به 39 دانه، برای اینکه دو تا چین روی هم وصل شود، می توانید از یک میل کمکی استفاده کنید و یک دانه از چین اول و یک دانه از چین دوم را بگیرید. و این کار را ادامه دهید تا تمام دانه ها در یک میل به صورت یکی در میان قرار بگیرند.

سپس در رج اولی که شروع به بافت می کنید باید تمام دانه ها را دو تا یکی کنید، یعنی دانه اول و دوم را باهم ببافید و دانه سوم و چهارم را باهم ببافید و همین روند را تا دانه آخر ادامه دهید.

رج های بعدی:
حال به اندازه پانزده سانت کشباف یک دانه زیر، یک دانه رو ببافید و دانه ها را کور کنید.

اکنون آموزش مدل بافت ساق دست چین چین به پایان رسید. امیدواریم با این مدل و ایده ساق دست های زیبا ببافید. همچنین از این مدل می توانید برای بافتن آستین های لباس نیز استفاده کنید.

 

شما می توانید روش بافت دستکش و بافت دستکش تک انگشتی را نیز در ستاره بیاموزید.


ستاره
Logo